P2X-C47

From SGG WIKI

Revision as of 08:49, 21 February 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Hlásenia z misií

Hlásenie o priebehu mimozemskej misie

Hlásenie číslo: 070506-160606

Hlásenie pre: Air Force Space Command

Hlásenie od: srg. Epto Ogun, kpt. jOOzo Tevecy

Východzie informácie
Jaffský rebeli nás poprosili o asistenciu pri úteku z väzeňských baní. Nanešťastie pri týchto baniach je aj výcvikové stredisko pre jaffov, cvičia sa tam aj v pilotáži. V barakoch je približne 600 nových jaffov. Výcvik vedie 50 elitných jaffov. Výcviková letka pozostáva z 20 gliderov. Baňu stráži stovka vycvičených jaffov a 2 Alkeshe s 10 glidermi. Po obvode bane je 15 stanovišť s delami a 4 palebné veže.

Presnú vyzáž lokality vám však dodať nemôžem, nakoľko tam nikto z nás nebol a satelit tam taktiež nemáme.

Kpt. Tevecy vás dopraví pomocou zamaskovaného Telaku na planétu mimo oblasť bane a výcvikového strediska. Premiestní sa do inej lokality a tam na Vás počká.

Ciele misie
- Vyhnúť sa hliadkam v lese, ktoré hľadajú utečencov.

- Preplížiť sa NEPOZOROVANE do výcvikového strediska.

- Ukradnúť jeden z gliderov na výcvikovej základni.

- Vzlietnuť a zaútočiť na hlavnú budovu kde sú jaffovia strážiaci baňu.

- Samozrejme tú budovu musíte zničiť. Je v nej generátor chrániaci hviezdnu bránu, aby väzni nemohli újsť. Malo by to byť prejavené perfektným ohňostrojom.

- Pristáť niekde cestou na lúke, alebo niekde núdzovo pristáť a dostať sa do zóny vyzdvihnutia.

- Nastúpiť do Teltaku.

Účastníci misie
- kpt. Tevecy
- seržant Epto Ogun

Priebeh misie z pohľadu srg. Epta Oguna

Na cieľovú planétu som bol nepozorovane vysadený majorom Tevecym z Teltaku. Prvou mojou úlohou bolo zistenie približného smeru k baniam a výcvikovej základni. Poslúžil mi na to vhodný strom, z ktorého sa dalo rozhliadnuť. Potom som nenápadne postupoval lesom, kde som po istom čase narazil na lesnú cestu. Rozhodol som sa pokračovať po nej. Uvidel som však Jaffov, ktorí ma našžastie nezbadali a rozhodol som sa ich sledovať z bezpečnej vzdialenosti. Moje sledovanie pokračovalo až na neveľkú lúku, kde sa Jaffovia stretli s druhou skupinou. Okamžite som sa snažil schovať ale naokolo nebol žiaden vhodný úkryt a tak si ma druhá skupina Jaffov všimla, čomu napomohol aj moj nevhodný odev pre toto prostredie (modrá letecká uniforma). Od tejto cvíle som sa snažil utiecť Jaffom, ktorý ma prenasledovali. Spustili poplach a moje šance na úspešné zvládnutie misie rapídne klesali. Utekal som do lesa, kde je ľahšie sa schovať. Absolvoval som niekoľko prestrelie s Jaffmi. Nebol som však veľmi úspešný nakoľko som bol ozbrojený len Zatnikelom. Jaffovia zavolali Alkesh, ktorý začal bombardovať les. Následkom toho vznikol požiar, pred ktorým som bol nútený ustúpiť. Nakoniec som bol zajatý a prebral som sa v nejakej cele s okovami na rukách. Všetky snahy o oslobodenie boli neúspešné. Po nejakom čase sa strhol rev a zhon. Zajatý Jaffovia (ktorý boli oslobodený za pomoci majora Tevecyho) zaútočili na vezenie a oslobodili svojich druhov, medzitým aj mńa. Následne som bol vyzdvihnutý majorom a následoval let na záklańu.

Priebeh misie z pohľadu kpt. jOOza Tevecyho

Po prílete na určenú planétu som vysadil seržanta na jaffmi navrhnutej lokalite a zamieril som na miesto vykládky vybavenia pre jaffov. Na tomto mieste už na mňa čakala skupina 50 rebelov a bezodkladne začala s vykládkou vybavenia. Po rozdelení výzbroje jednotlivým členom rebelskej skupiny som sa pokúsil nadviazať spojenie so seržantom, za účelom skoordinovania jednotlivých fází útoku. Po dvadsaťminútovom márnom snažení nadviazať kontakt som sa znepokojil a odletel som so zamaskovaným Teltakom zistiť viacej podrobností. Pohľad na lesný požiar a bombardujúci Alkesh mi naznačil, že misia zďaleka nebude natoľko jednoduchá, ako sa to javilo na začiatku. S prihliadnutím k možnosti zvýrenia dymu svojim zamaskovaným Teltakom som sa pokúsil pomocou palubných prístrojov bližšie lokalizovať lokačný signál zo seržantovej vysielačky. Počas lokalizovania signálov som sa však ocitol v dráhe približujúcich sa dvoch gliderov. Aby som sa vyhol zrážke, bol som nútený zamieriť bližšie k zemi, ale zároveň aj do oblakov dymu. Držiac sa tesne nad korunami stromov som zamieril k miestu vykládky, kde po pristátí som sa zameral na prejednanie pozmeneného plánu na oslobodenie väzňov v bani a súčastne aj na oslobodenie seržanta Epta. Počas týchto jednaní sme boli prekvapený Alkeshom a jeho paľbou zo spodného kanónu. Po niekoľkých výstreloch začal Alkesh vysadzovať pomocou kruhov jaffov na lúku. V tom čase sa na palube Teltaku nachádzala skupina 10 rebelov s výzbrojou. Na môj podnet sa pokúsili zaútočiť priamo na Alkesh prostredníctvom priameho presunu pomocou kruhov na, o vysadenú posádku oslabený, Alkesh. Z dôvodu súbežného útoku vysadených jaffov na rebelov a aj na Teltak, som sa pomocou kruhov presunul na Alkesh spolu so skupinou rebelov. Po krátkom boji na palube Alkeshu sa našej skupine podarilo prebojovať až na mostík a podporiť palubnými zbraňami preživších rebelov na lúke, pričom časť rebelov bránila zvyškom baalových jaffov v znovuobsadení mostíka.

Po zvládnutí situácie na lúke Alkesh pristál a rebeli ktorí prežili boj na lúke pomohli kompletne obsadiť Alkesh. Baalovi jaffovia boli rebelmi zajatý, za predpokladu že nezomreli pri boji, spútaný a následne vysadený do lesa. Teltak bol obsadený znovu jaffmi. Alkesh za spolupráce jaffov a mňa bol znovu pripravený ku vzletu. Po dohode s rebelskými jaffmi sme pripravili plán na obsadenie gliderov vo výcvikovom stredisku rebelmi. Vybraný jaffovia sa pripravili k akcii prezlečením sa za Baalovych jaffov... príslušných brnení bolo vcelku dosť od zajatcov... Alkesh vzlietol a zamieril ku výcvikovému stredisku kde nakoniec v rámci určeného miesta pristál... Určení jaffovia z neho vystúpili a pobrali sa na stanovené miesta. Podarilo sa obsadiť 16 gliderov. Pri odlete na zväčšenie zmätku sme z Alkeshu vypustili niekoľko bômb. Za asistencie gliderov a palebnej sily Alkeshu som s rebelmi zaútočil na obranné zariadenia a hlavne generátor v hlavnej budove.

Ďalšie dianie prebiehalo podľa pôvodného plánu o útoku a plne sa do neho zapojili rebelovia. Po približne polhodinovom boji sa podarilo celkovo obsadiť väzeňský komplex a začať s vyslobodzovaním väzňov. Medzi zachránenými bol aj seržant Epto. Po seržantovom nastúpení na palubu Alkeshu nás rebeli prepravili do blízkosti Zeme, pričom nás následne pomocou kruhov vysadili po dohode cez vysielačku na palubu Promethea.


Záver
Prepravná časť misie bola plne splnená.
Prepad väzenia gliderom riadeným seržantom Eptom nebol realizovaný z dôvodu zajatia.
Zrealizoval sa náhradný plán a bol úspešne až do konca uskutočnený so sedemnásťpercentnými stratami na strane rebelských jaffov.

Prílohy
Lekárska správa
kpt. Tevecy - bez zmeny zdravotného stavu.
srg. Epto - dehydratácia, inak bez zmeny zdravotného stavu.

Odporúčania
Bez odporúčaní.

Personal tools
Navigation