Aštart

From SGG WIKI

Revision as of 16:03, 12 August 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Aštart
(Astarte, Ištar, Aštarot, Aštrt, Aštrt šd)
Náboženský okruh: Predný východ
Postavenie, úloha: Užíva titul „Kráľovná nebies“.
Atribúty: ?
Rodinné väzby: ?
Iné: Významná bohyňa západosemitského panteónu. Je stotožňovaná s mezopotámskou Ištar-ou. Spolu s bohyňou Anat sa o nich hovorí ako o „Veľkých bohyniach, ktoré počali ale neporodili“. Aštart doprevádzala boha Baal-a a bohyňu Anat-u do boja proti Jamm-ovi.
Zdroj: ?


Encyklopédia mytológie
Knižnica
Historik
Main Page

Personal tools
Navigation