William Ronson

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

NPC-P

Ronson.jpg

William Ronson - CO
Hodnosť: Plukovník
Pozícia: Veliaci dôstojník


Záznam:
Plukovník William Ronson, je jedným z veliteľov na Prometheovi. Počas skúšobného letu (Memento) ženie svoju posádku z jedného cvičného poplachu do druhého. Veľmi cieľavedomí veliteľ. Chce jednoznačne sebestačnú posádku, ktorá môže veriť svojim schopnostiam, a rovnako aj veliteľom, počas akejkoľvek situácie, nespoliehajúc sa na žiadnu pomoc z vonku, či už materiálnu alebo vedomostnú. Nesnaží sa javiť ako neprimerane odvážny veliteľ, ktorí sa snaží získať medailu, nehľadiac na straty u svojej posádky. Nebojí sa ustúpiť v prípade, že sa situácia pre jeho loď vyvíja nepriaznivo a pokiaľ je to možné snaží sa o diplomatickú cestu – hoci nie vždy na to má dostatok trpezlivosti. Snaží sa o maximálnu efektivitu u posádky, rovnako ako aj u dôstojníkov na mostíku.

Personal tools
Navigation