Vyznamenania

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Vynamenania sa v udelujú za výnimočnú činnosť v nejakej situácii­. V SGG sa udelujú za zásluhy počas nasadenia na misiach, za špeciálne zásluhy v odbore a za mimohernú činnosť. Originálne vyznamenania, ktoré môžu získať skutoční­ členovia USAF (United States Air Force-letectvo Spojených Štátov) môžte nájsť, aj s popisom za čo sa udelujú (v angličtine), tu [1]


Contents

Vyznameniania letectva Spojených štátov

R_distservusaf.jpg Distinguished Service Medal

R_airmanmed.jpg Airman's Medal

R_aerialach.jpg Aerial Achievement Medal

R_usafcom.jpg Air Force Commendation Medal

R_afach.jpg Air Force Achievement Medal

R_dodsupserv.jpg Defense Superior Service Medal

R_dodmerit.jpg Defense Meritorious Service Medal

R_jntservcom.jpg Joint Service Commendation Medal

R_jointservac.jpg Joint Service Achievement Medal


Všeobecné vyznamenania

moh.jpg Medaila cti

airforcecross.jpg Letecký kríž

ph.jpg Purpurové srdce

silverstar.jpg Strieborná hviezda

bronzestar.jpg Bronzová hviezda

vyznobr.jpg Služobná medaila za významnú obranu

vyznsluzba.jpg Medaila za významnú službu v leteckých silách.

powar.jpg Medajla za zajatie a vydržanie v zajatí.

vycvik.jpg Úspešné ukončenie výcviku.

vycviknaj.jpg Úspešné ukončenie výcviku ako najlepší­ z výcviku.

arpuc.jpg Medaila Prezidenta USA pre kolektív

Vyznamenania za zásluhy podľa odborov

m1.jpg Medaila za veliteľské schopnosti (velenie týmu)

m2.jpg Medaila za významný vedecko-technický výskum

m3.jpg Medaila za významný medicí­nsky a biologický výskum

m4.jpg Medaila za historický objav

m5.jpg Medaila za diplomaciu

Mimoherné vyznamenania

m6.jpg Medaila za rok služby na SGG

m7.jpg Medaila za 2 roky služby na SGG

m8.jpg Medaila za 4 roky služby na SGG

m9.jpg Čestná medaila za 5 a viac rokov služby

rozvojac.png Medaila za rozvoj Akadémie.

rozvojsgc.jpg Medaila za rozvoj SGC.

rozvojsgg.jpg Medaila 33joea za rozvoj SGG

acspravca.gif Označenie správcu Akadémie

recruiter.gif Označenie človeka, ktorý spravil niečo významnejšieho pre propagáciu hry.

Personal tools
Navigation