Triedy

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

wikitriedybanner.jpg

Zoznam obsadenia tried

  • AC1: o2.gif Leonard Foster (1Lt.)

Thomas Bluestorm
  • AC2: o1yGNI.gif John Chaser (2Lt.)

Luke Greens
  • AC3: o2.gif Thomas Twist (1Lt.)

Ondřej Lukáš
  • AC4: AFe8.gif Mike Rackham (SMSgt.)


  • AC5: AFe8.gif David Armstrong (SMSgt.)


Absolvované cvičiská

  • Updatované priebežne!

posledný update: 01.03.2015 o 14:21

Personal tools
Navigation