Tollánske oddeľovacie zariadenie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Popis

Toto zariadenie skonštruovali potom čo na tollánskej planéte havaroval Clorel. zariadenie je schopné potlačiť schopnosť goa'ulda ovládnuť hostiteľa a ten može volne ovládať svoje telo. Zariadenie je umiestnené na hrudníku a v strede je biely krištál. Ak krištál svieti na červeno telo ovláda parazit, ak na modro telo ovláda hostiteľ. Prepínanie umožnuje len diaľkové ovládanie ktoré je schopné uzamknúť zariadenie na jednej strane. Zariadenie je napojené na životné funkcie danej osoby a ak by došlo k jeho odobratí na silu hostiteľ aj parazit okamžite zomrú.

Personal tools
Navigation