Tolánske

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Artefakty zaznamenané u Tolánov

Contents

Bomby

83.gif 84.gif

85.gif

Zariadenie videné v časti: 0509

Čo robí zariadenie:

Deaktivátor zbraní

86.gif 87.gif

Zariadenie videné v časti: 0318

Čo robí zariadenie:


Dverný štít

94.gif

Zariadenie videné v časti: 0315

Čo robí zariadenie:


Iontový kanón

88.gif 97.gif 100.gif 101.gif 98.gif 99.gif

Zariadenie videné v časti: 0315, 0509

Čo robí zariadenie:

Komunikačné zariadenie

90.gif 89.gif

Zariadenie videné v časti: 0509

Čo robí zariadenie:


Monitorovacie zariadenie implantátu

91.gif

Zariadenie videné v časti: 0509

Čo robí zariadenie:


Oddeľovač osobnosti

95.gif

Zariadenie videné v časti: 0315

Čo robí zariadenie:


Pozvánka

92.gif

Zariadenie videné v časti: 0315

Čo robí zariadenie:Ručná zbraň

93.gif

Zariadenie videné v časti: 0509

Čo robí zariadenie:


Zariadenie na prechod stenou

103.gif

Zariadenie videné v časti:

Čo robí zariadenie:


Zariadenie na záznam emócií

104.gif

Zariadenie videné v časti:

Čo robí zariadenie:

Personal tools
Navigation