Techotazky

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Otázka: Parametry technologie.

Odpověď:


Otázka: Princip technologie?

Odpověď:


Otázka: Vznik. (Kdy, kde, kým a jak tato technologie vznikla?)

Odpověď:


Otázka: Zložení technologie?

Odpověď:

Personal tools
Navigation