Technológie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Contents

Pozemské

MALP - made by F.Reich
Naquadahovy generator - made by F.Reich
Iris - made by P.Campbell
U.A.V. - Made by E.Kovalsky

Antické

Hvězdná brána - (rozpracovaná) zařízeni vytvářející propojení mezi planetamy
ZPM - Made by F.Reich(zacate 2.9.2008 dokoncene 13.2.2009)
Osobní Štít - Made by D.Leeking 1.9. 09
Křeslo - Made by D.Leeking 1.9
Archív vedomostí antikov - Made by E.Kovalsky
Skener známek života - Made by D.Leeking
KINO - Made by D.Leeking
Dron - Made by J.Kingston (30.9.2010)

Asgardské

Energetická zbran - Made by P.Campbell
Zariadenie na komunikáciu na krátku vzdialenosť - Made by P.Campbell
Zneviditelnovacie zariadenie - Made by P.Campbell
Thorove kladivo - Made by E.Kovalsky

Goauldské

Tyčová zbraň - (rozpracovaná) zbraň používaná jaffy Made by E.Kovalsky
Zat'nik'tel - Made by F.Reich
T.E.R. - Made by F.Reich
Kruhy - Made by F.Reich(zacate 29.8.2009)
Anubisov cool bojovník - Made by E.Kovalsky
Intar - Made by E.Kovalsky

Tollánske

Tollánsky kanón - made by jOOzo
Tollánska hviezdná brána - made by E.Kovalsky
Tollánske oddeľovacie zariadenie - made by E.Kovalsky

Ostatní technogolie zpracované nevědeckými pracovníky:

Computer - (rozpracovaná)

Personal tools
Navigation