Stužky za misie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Sužky za misie sa udeľujú po absolvovaní misie na základe toho o aký typ misie išlo. Toto je základné rozdelenie charakterov misií:


Stužky za pilotné misie:

podporna.gif Podporna pilotná misia

bojovap.gif Bojová pilotná misia

obrannap.gif Obranná pilotná misia

Stužky za misie na Prometheovi:

obranapromethea.gif Obrana Promethea

vysadoklod.gif Výsadok na loď

vysadokplaneta.gif Výsadok na planétu

Stužky za misie na SGC:

bojova.gif Bojová misia

prieskumna.gif Prieskumná misia

sabotazna.gif Sabotážna misia

vedecka.gif Vedecká misia

zachranna.gif Záchranná misia

diplomaticka.gif Diplomatická misia

obranazeme.gif Obrana Zeme

Personal tools
Navigation