Prometheus

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Späť na Lode

zac.gif


Tieto informácie boli sprístupnené nasledujúcim zložkám armády USA:

zlozky.gif


Warning. Tieto informácie sú zaradené pod § 11C9 národnej bezpečnosti. Poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k tomuto projektu osobám nemajúcim príslušné bezpečnostné preverenie, znamená porušenie 17. federálneho zákona.
Hlavné­ menu (strany dokumentu):
1 Projekt: X-303 „Prometheus“
2 Informácie o lodných systémoch a lodi ako takej
3 Vylepšenia a iné zmeny na lodi počas seriálu
4 Miestnosti na Prometheovi
5 Obrázky palubných systémov
6 Ľudia na mostíku
7 Palubná zbrojnica
Informácie a obrázky zozbierané z častí­:
6/11 Prometheus
6/12 Unnatural selection
6/17 Disclosure
6/20 Memento
7/08 Space race
7/13 Grace
7/22 Lost City
8/02 New Order Part 2
8/10 End Game
8/12 Prometheus unbound

Personal tools
Navigation