Pro Spravce

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Tato část site by měla pomoci správcům a dát jim nějaké základní rady do života a ukázat jim jejich možnosti.

Podpora pro správce:

  - SGC NPC Walter má zaúkol koordivaci misí a komunikace mise-SGC. (kontaktujte Gorion S. Li)
    -- umožňuje správci se starat o situace týkající se jen mise
    -- jednou za čas SGC bude chtít hlášení situace od hráčů..
- informace z wiki, které doufám se časem zkonkretizují a budou nápomocné.
- nahrávání map na sg

Rady od správců:
- Ze začátku doporučuji spíš uzavřenější mise bez prostranství a moc velkého výhledu, je mnohem těžší se orientovat na planinách a určovat kdo jak a kam dostřelí nebo udržovat nějaké souvislosti...

Personal tools
Navigation