Príbehári

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

writing.jpg

Zoznam príbehárov

Prehľad ľudí starajúcich sa o príbehovú časť hry, jej rozvíjanie, kontrolu hlásení z jednotlivých misii, ...

Hlavný príbehár:

 • N/A

Ostatní príbehári:

 • Arlette Collymore
 • -
 • John Gripman
 • Marcus Penten
 • -
 • Nathan Algrin
 • Thomas Whitner
 • Tomáš Hanzely


Činnosti a Povinnosti príbehárov:

 • 1.

Kontrola správneho odovzdania spisu o priebehu misie po jej ukončení a jej následné uloženie do zoznamu.

 • 2.

Spravovanie Hlavnej dejovej línie. Jej rozvoj na základe ukončených misií alebo na základe vlastnej iniciatívy (po schválení).

 • 3.

Komunikácia so správcami misií už prebiehajúcich, ale aj tých ešte len v príprave. Najmä vzhľadom na dej misie, t. j. ak je v misii zahrnutá známa rasa a je známy aj status, aby nato bol braný ohľad.

 • 4.

Ak nie je známy status rasy použitej v misii, po misii sa podľa jej výsledku upraví. Ak je použitá úplne nová rasa, po skončení misie sa rovnako zapíše jej názov i status podľa výsledku misie.

 • 5.

Úlohou hlavného príbehára je okrem vyššie uvedeného hlavne kontrola činnosti v jednotlivých častiach dejovej sekcie, kontrola a korekcia prípadných chýb. Rovnako tiež komunikácia s ostatnými členmi, ich motivovanie, výpomoc, ...

Personal tools
Navigation