Povolania

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Návrat na Main Page
websiteunderconstructio.gif

Svoje povolanie si hráč zvolí pri registrácii. Avšak priame využitie povolania a rovnako aj to, aby ste ho začali využívať v role-playingu nastáva až po úspešnom absolvovaní akadémie a prijatí do SGC! Každé povolanie pozostáva z dvoch častí:

  • Primárna časť

- V primárnej časti sú zahrnuté základné povolania. (Vojak, Historik, Zdravotník, Vedec)

  • Sekundárna časť

- Po výbere povolania v primárnej časti, sa vrámci svojho povolania zdokonaľujete nielen pridávaním si RPG bodov, ale hlavne aj previerkami, vďaka ktorým môže nasledovať váš kariérny postup v danej profesii a teda aj následná špecializácia.
- Špecializácia je úzko spojená s previerkami, na základe ktorých je možné zdokonaliť svoju postavu v danom obore, viď. Previerky

VOJAK: Mariňák, Odstrelovač, Pyrotechnik

HISTORIK:
ZDRAVOTNÍK:
VEDEC:

Personal tools
Navigation