Povinnosti

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Služobné protokoly, práva a povinnosti hráčov na základe ich práv:

Kadeti
- počas prijímača (prípadne počas celej Akadémie) sa zaujímať o svoj Záznam. Vlastnú časť si upravovať osobne, povinnú nahlasovať na zmenu.
- vytvoriť si mimoherný záznam na našej wiki v časti Hráči (dobrovoľné! ;)
- počkajú, kým budú prevelení do niektorej triedy na Akadémii (AC - academi class) a následne plnia rozkazy inštruktora
- neprítomnosť hlásiť vopred danému inštruktorovi cvičiska alebo na fórum!
- hrať aktívne, ideálne 1 príspevok za 24 hodín, prinajhoršom však 1 príspevok za 48 hodín (záleží aj podľa toho, ako bola odoslaná situácia)
- hráč s týmto zaradením sa dá označiť ako základná vojenská služba a v niektorých prípadoch sa treba radšej riadiť heslom: držať hubu a krok.

Hráči
- hneď hlásia, keď sa veliteľ odmlčí na dlhšie ako týždeň, bez uvedenia včasného varovania.
- poslúchajú svojich nadriadených a veliteľov.
- kontrolujú svoj záznam. V prípade, že je niečo potrebné doplniť a nebolo tak učinené, ihneď kontaktovať inštruktora, správcu, admina!
- po skončení misie dajú na wiki Hlásenia z misií alebo veliteľovi svoje stručné hlásenie z misie.
- pri plánovanej neprítomnosti nahlási absenciu na misii formou //MH: text
- hráči môžu zažiadať o povolenie správcovať (ich pripravenosť posúdi niekto zo superadminov aj na základe aktuálnej potreby nového správcu),ale v hromadnej väčsine pŕípadov je im to umožnené.

Velitelia tímov
- velitelia tímov určujú obecnú stratégiu na misii (po prípadnej konzultácii s tímom), starajú sa o členov svojho tímu a určujú v neprítomnosti svojho zástupcu.
- spisujú hlavnú osnovu hlásenia Hlásenia z misií.
- hneď hlásia adminom, keď prestane byť niekto aktívny z ich tímu viac ako týždeň bez včasného varovania.
- hneď hlásia adminom, keď sa správca misie odmlčí na dlhšie ako stanovený čas pre misiu bez včasného varovania.
- okrem toho že hrajú, sú aj správcami pre iný SG tím (preto je toto dosť ťažká pozícia s množstvom zodpovednosti a povinností, ale následne i ohodnotená)
- starajú sa o popisok v kancelárii svojho tímu na SGC a rovnako aj o aktuálnosť, doplnenosť príslušnej stránky wiki k tímu na SGC týmy (tieto povinnosti môžu prenechať prípadne aj členom tímu)


Správcovia/NPC
- svedomito vykonávajú svoj post a snažia sa držať reality a pravidiel hry!
- hneď hlásia svoju plánovanú neprítomnosť hráčom/adminom.
- pokiaľ svoj post z nejakého dôvodu už nechcú alebo nemôžu vykonávať, najlepšie po dokončení započatej práce (misie/rozhovoru) toto okamžite nahlásia a to najlepšie vopred (náhle vypovedanie je nepríjemné ako pre hráčov, tak pre adminov, preto majte ohľad!).

Admini
- udržujú aktuálne informácie.
- pomáhajú s problémami s účtom, riešia konflikty a rôzne problémy

Superadmini
- tieto práva majú šéf akadémie, šéf/ovia SGC a programátori. - riešia problémy, konflikty a vymenovávajú nových veliteľov týmov, správcov, inštruktorov a adminov.

Personal tools
Navigation