Popis SGC

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Contents

SGC

Je to vojenský a vedecký objekt, ktorý obsahuje 28 Levelov umiestnených stovky metrov pod Cheyennským vrchom (Cheyenne Mountain Complex) v Colorado Springs. Základňa sa rozdeľuje na dve časti:
- Level 1-11
- Level 12-28
Vojenský personál neustále stráži vstup. Cesta do zariadenia je tvorená zákrutami, ktoré zabraňujú rýchlemu vniknutiu a pozdĺž cesty sú rozmiestnené cementové a oceľové bariéry. Vstupný tunel je zabezpečený 25-tonovými oceľovo – betónovými dverami. Konečné zabezpečenie tvorí kontrolné stanovisko, kde sa osoby musia pred vstupom podrobiť skenovaniu ruky.

Sgcaccess01.jpg Sgcaccess02.jpg Sgcaccess03.jpg

LEVELY 1 - 4

Tieto levely obsahujú veľké množstvo administratívnych priestorov pre SGC (Stargate Command) a NORAD (North American Aerospace Defense Command) vrátane úsekov pre mzdy a účtovníctvo. Ďalej sú tu čakárne pre návštevníkov SGC, ktorí čakajú na vstupné povolenie do zvyšných priestorov objektu. Administratívne priestory obsahujú všetky záznamy a vedľajšie počítačové systémy SGC o menej dôležitých udalostiach na základni. Level 1 obsahuje prevzdušňovací systém, ktorý ťahá vzduch z povrchu dole do zariadenia cez čistiaci systém. Potrubie vedie vzduch do L 10, kde ho sekundárny prevzdušňovací systém rozvádza do spodných častí SGC. L 3-4 sú sídlom účtovníckych a záznamových oddelení. Staré záznamy sú prenášané do archívov v L 24 a je tu aj malá jedáleň.


LEVELY 5 - 10

L 5,6 a 7 sú oblasti na skladovanie potrebného výstroja a zásob. V L 7 je veľa špeciálnych a skaze nepodliehajúcich potravín, použiteľných v prípade núdze. Tieto Leveli môžu slúžiť aj ako ubytovanie pre utečencov privedených cez bránu. Pretvorenie skladových oblastí na jednoduché ubytovne umožňuje základni držať až 120 ľudí na každý Level. L 8 a 9 obsahujú zariadenia na rozvádzanie elektriky. L 10 slúži z veľkej časti na spracovanie vzduchu a jeho rozvádzanie do spodných častí zariadenia, zbytok tvorí vrchná časť čistenia vody a uskladňovacích nádrží.

Sgcpp01.jpg Sgcpp02.jpg Sgcpp03.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Tréningová miestnosť

LEVEL 11

Člení sa na dve časti, ale berie sa ako celok. Hlavná výťahová šachta vedie z L 1 do L 11, kde je kontrolná stanica, ktorá poskytuje ochranu pred vstupom neoprávnených osôb do dôležitých častí základne. Sú tu ešte vodné čističky a uskladňovacie nádrže.


LEVELY 12 - 15

Tieto Leveli slúžia pre ubytovanie (menej dôležitého) personálu. Mnoho izieb sú dvojlôžka pre dôstojníkov, alebo 4-6 lôžka pre personál. Veľký nákladný výťah ide z L 12 do L 28.


  • Miestnosti na poschodí: Personálne

LEVEL 16

Zahŕňa sekundárny veliaci bunker a kontrolné stanovisko, slúži ako monitorovacia stanica. Táto miestnosť je umiestnená do srdca SGC, zahŕňa malú kontrolnú miestnosť s kamerovým systémom a komunikačným zariadením, dá sa odtiaľto zavolať aj na povrch. Nachádzajú sa tu aj zadržiavacie cely, malé ubytovne a jedáleň.


Sgcstockade01.jpg Sgcscb01.jpg Sgcscb03.jpg Sgcscb02.jpg


LEVEL 17

Je nevyužitý, daný bokom pre budúce účely. Keď Zem za pomoci Thora vyjednávala o pakte s Goa´uldskými vládcami sústavy Kronosom, Nirrty a Lordom Ti (3. séria, 3. diel: Fair Game), bola časť tohto Levelu prerobená na vyjednávací sál.

Sgcstore01.jpg Sgcstore02.jpg


LEVEL 18

Sú tu kancelárie a laboratóriá. Je to vlastne centrum pre rôzne projekty a skúmania. Pracuje tu civilný personál. Dr. Daniel Jackson tu má svoju pracovňu.

Sgcdjlab.jpg Sgcdjlab01.jpg Sgcdjlab02.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Učebňa č.1, Učebňa č.2, Pracovňa Dr. Jacksona

LEVEL 19 - 20

Tento Level obsahuje menšiu zbrojnicu, ale hlavne vedecké laboratóriá na analýzu a experimentálne zákroky. Ak dojde ku kontaminácii, celý Level môže byť rýchlo uzavretý. Dvere majú dvojnásobnú hrúbku a steny v laboratóriách sú oceľovo vystužené. Svoje laboratórium tu má aj Samantha Carterová.

Sgcsclab.jpg Sgcjflab.jpg Sgcbllab.jpg

Sgclab01.jpg Sgclab02.jpg Sgcsecarmoury.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Vedecké Laboratórium

LEVEL 21

Je tu ošetrovňa s lôžkami pre 8 pacientov a 3 operačné/pozorovacie miestnosti. Môžu slúžiť, aj v prípade vypuknutia víru. Sú tu aj súkromné izby pre pacientov, lekárske laboratóriá rehabilitačné centrum a pitevňa.

Sgcinfirmary.jpg Sgcmediso.jpg Sgcmedisolab.jpg Sgcmedsurg.jpg Sgcmedint.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Ošetrovňa, Pracovňa Dr. Bronsona

LEVEL 22

V tomto Levely sú dve jedálne, hlavná (väčšia) a (menšia) jedáleň pre dôstojníkov. Kuchyňa je blízko nákladného výťahu a susedí s hlavnou jedálňou. Nakoniec sú tu miestnosti používané na schôdze, alebo ako izolačné miestnosti.

Sgcmess.jpg Sgcofficersmess.jpg Sgcl22isolation.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Spoločenská miestnosť, Knižnica, Telocvičňa, Učebňa kurzu sebaobrany

LEVEL 23 - 24

Tento Level obsahuje vedľajšiu strojovňu a náhradný zdroj energie pre základňu. Toto zariadenie sa automaticky aktivuje po zlyhaní hlavného zdroja v Leveloch 8 a 9 privádzajúceho energiu z povrchu, alebo z vnútorného reaktoru. Náhradný zdroj dokáže udržať SGC v chode 6-12 hodín. Teraz sa využíva ako sklad (garáž) pre UAV, MALP, ..., kde sa tieto zariadenia vylepšujú, opravujú a nabíjajú. Je tu aj hlavný počítač, ktorý je pod neustálym dohľadom.

Sgcsecpp01.jpg Sgcmalpbay.jpg Sgcmalpbay1.jpg


LEVEL 25 - 26

Sú tu izby pre dôležitý personál, ako SG tímy, ich veliteľov, veliteľa základne (gen. Hammonda) a VIP. Z bezpečnostných dôvodov sú všetky izby monitorované.

Sgcvip01.jpg Sgcdjprivquart.jpg Sgcjoprivquart.jpg Sgcvip02.jpg


  • Ubykacie

LEVEL 27

Tento Level je vlastne rozšírenie L 28. Je tu Inštrukčná miestnosť (Briefing room) s veľkým oknom do Miestnosti s bránou (Gate room), kde SG tímy prejednávajú s veliteľom detaily o misiách, rokujú a diskutujú s dôležitými delegáciami. Ďalej je tu kancelária veliteľa základne, ktorá susedí s Inštrukčnou miestnosťou a je oddelená stenou s veľkým oknom. Generál má v Kancelárii priamu linku do Pentagonu a samozrejme červený telefón do kancelárie prezidenta. Kancelária je spojená s chodbou, kde je kancelária poradcu a hlavný vstup k výťahu. Inštrukčná miestnosť (Briefing room): je tu veľký stôl s miestami pre 10 ľudí a Audio – Vizuálne zariadenie na prezentácie. Vedie odtiaľto točité schodisko nižšie do L 28, kde je Riadiace centrum(SG Monitoring room).

Sgcbriefingroom01.jpg Sgcbriefingroom02.jpg Sgcghoffice.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Zasadačka-Briefing Room, Kancelárie SG-týmov, Kancelária gen. Hammonda

LEVEL 28

Je tu hlavná zbrojnica, ale dominantnou je Miestnosť s bránou (Gate room / Embarkation room). Priamo sem vedie z povrchu veľká šachta, ktorou sem bola privedená brána. Vstup sem je možný cez dvoje dvere, ktoré sú zabezpečené. Hlavný ovládací počítač, ako aj všetky systémy sú v Riadiacej miestnosti (Operations room), odkiaľ sa riadi Hviezdna brána, Iris, MALP (sonda), telemetria a celkové monitorovanie brány. Vstupné dvere vedú na chodbu spojenú s Miestnosťou brány a sú tu točité schody do Inštr. Miestnosti v L 27. V L 28 je tiež samodeštrukčné zariadenie, pre prípad ohrozenia Zeme. Odpočítavanie sa dá nastaviť v Riadiacej miestnosti, alebo aj manuálne na bombe. To môžu spraviť iba dvaja vyššie postavený dôstojníci, ktorý môžu nariadenú detonáciu aj zastaviť.

Miestnosť brány (Gate room / Embarkation room): je tu odpaľovacie zariadenie na 2 rakety AGM-65 „Maverick“ typu vzduch - zem , ktoré sa dajú odpáliť cez bránu a pred bránou stoja dva guľomety (kaliber 50).

Sgcgateroom.jpg Sgcgateroom01.jpg Sgcoperationsroom02.jpg Sgcoperationsroom01.jpg Sgcoperationsroom03.jpg


  • Miestnosti na poschodí: Priestor s Bránou, Riadiace centrum, Zbrojnicaupravil: T.Bennett

Personal tools
Navigation