Planéty

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Databáza planét s popisom

Kód planéty Názov Dominion Krátke info
BP6-3Q1 - samostatná Populácia bola vyhubená veľkým mimozemským hmyzom
M4C-862 - samostatná Mesiac plynného obra. Domov inteligentných energetických bytostí
P2A-O18 Latona samostatná Domovská planéta Latonanov, ochraňovaná Sentinelom
P2A-275 Saqqara Apophis Pôvodne planéta Ra, ktorú získal Apophis po jeho páde
P2A-463 - samostatná žiadne informácie
P2A-509 Hadante Taldorania Vezenská planéta Taldoranov
P2A-870 - samostatná žiadne informácie
P2Q-463 Vyus samostatná Industriálna spoločnosť ovplyvnená Vorlixom a neskôr vyliečená.
P2S-4C3 Kelowna samostatná Industriálna spoločnosť,domovská planéta Kleownanov a Jonasa Quina
P2X-OO5 - samostatná žiadne informácie
P2X-338 - samostatná Antické babylónské ruiny, Mardukova hrobka
P2X-374 - samostatná žiadne informácie
P2X-416 - samostatná žiadne informácie
P2A-555 - samostatná žiadne informácie
P34-353J - samostatná Bývalá základňa Tok´rov
P3-575 - samostatná žiadne informácie
P3A-194 Voliana Ascheni Populácia zmasakrovaná Aschenmi
P3C-117 - samostatná žiadne informácie
P3R-118 - samostatná žiadne informácie
P3R-233 - samostatná Svet zničený Goauldmi, kompletne rádioaktívny
P3R-272 - samostatná Svet obsahujúci Antický archív vedomostí
P3R-636 - samostatná Bývalé dominium Goauldov, avšak obyvatelia sa oslobodili sami
P3R-881 L'Kresha Baal Formálne patriaca Baalovi, ktorý tu ale nebol od čias získania planéty
P3R-928 - samostatná žiadne informácie
P3S-452 - samostatná žiadne informácie
P3W-451 - samostatná Zničená čiernou dierou
P3W-924 Tartarus Cronos/Anubis Vulkanická planéta
P3X_111 Javabli Hathor žiadne informácie
P3X-116 - samostatná žiadne informácie
P3X-118 - samostatná Planéta obývaná rasou Stargoth, ktorý viedli inváziu do SGC
P3X-1279 Chartago samostatná Planétu prepadajú Goauldi s cieľom získať hostiteľov. Tealc tu zabil niekoľkých obyvateľov ako prvý muž Apophisa
P3X-234 - samostatná žiadne informácie
P3X-254 - Hathor žiadne informácie
P3X-423 Letopolis Heru-Ur Jedno z centier moci Heru-Ura, planéta bohatá na trinium
P3X-513 Avnil samostatná Bývalý goauldský svet, vysoké UV žiarenie a primitívni jaskynní ľudia
P3X-540 Tarvis Bastet žiadne informácie
P3X-559 Antraxia Sokar, Baal Svet s katolíckou kultúrou, ktorý navštívil SG1
P3X-562 - samostatná Piesočná planéta, kde Goauldi zmasakrovali väčšinu kryštalickej formy života
P3X-593 Simarka samostatná Mongoloidné obyvateľstvo, bývalé dominium Raidena
P3X-619 Bubastis Bastet Domovská planéta Bastet
P3X-729 - Heru-ur žiadne informácie
P3X-744 Tangea samostatná Domov Tangeanov, industriálna spoločnosť
P3X-774 Gaia Nox Domovská planéta Noxov
P3X-775 Taldor Taldorania Domov Taldoranov
P3X-7763 Tollan Tollani Pôvodná planéta Tollanov, v súčasnosti neobývateľná
P3X-797 Svet svetla samostatná Kultúra doby bronzovej, žijúcej vo svete večného svetla
P3X-808 Lekanos Cronos Planéta plná ostrovou a fjordov
P3X-8596 Argos Pelops Oficiálne Pelopsove dominium, aj keď sa tu dlho neukázal - na obyvateľoch prevádzal experimenty
P3X-865 Soma-Kesh Heru-Ur Hlavné lodenice Heru-Ura
P3X-866 Oannes Oannesania Vulkanicko-oceánska planéta, domovský svet Oannesanov
P3X-888 - samostatná Pôvodný domovský svet Goauldov a Unasov
P3X-974 Cimmeria Asgard treaty Primitívna severská kultúra, pod ochranov Asgardov
P3X-984 Alpha Site Tauri Prvé Alpha stanovište
P3X-989 Altair samostatná Svet obývaný androidom Harlanom
P3Y-294 - samostatná žiadne informácie
P3Y-709 Truskat Baal Baalov svet, ktorý spravuje Mot
P4A-771 - Neznámy Goauld Planéta odkiaľ sa vracala SG1, keď Tealc zostal zaseknutý v bráne
P4C-970 Aschen Ascheni Domovský svet Aschenov
P4G-881 - samostatná Svet obývaný obyvateľmi z P5C-353
P4M-702 Emain Abhlach Manannan Mac Lir Domovská planéta tohoto Goaulda
P4S-237 - samostatná žiadne informácie
P4X-374 - samostatná Bývalé goauldské oddychové centrum s ópiovým oltárom
P4X-636 Velona samostatná Technologicky vyspelá spoločnosť, ktorá sa sama zničila
P4X-637 Naltoros samostatná Planéta kam sa presídlili Altairania po opustení Altairu
P4X-884 - samostatná žiadne informácie
P4X-947 - samostatná žiadne informácie
P4Z-326 Eskal Hathor Planéta, kde Hathor zadržiavala SG1
P5C-353 - samostatná Mŕtvy svet obývaný inteligentným organizmom premiestneným na P4G-881
P5C-768 Edora samostatná Planéta bohatá na naquadah s malou populáciou na úrovni stredoveku a s občasným meteorickým dažďom
P5C-982 Kalydon Cronos žiadne informácie
P5S-381 - samostatná Domovská planéta Enkaranov, teramorfovaná Gadmérmi
P6S-2031 Reetalia Reetou Domovská planéta Reetou
P6X-098 Neone Hathor žiadne informácie
P6Y-325 - samostatná žiadne informácie
P7A-885 K'Kaa Apophis Zabudnutá Apophisova planéta, kde si Unasovia vytvorili vlastnú kultúru na úrovni doby železnej
P7J-989 - samostatná Oyvateľstvo oslobodené z umelého spánku
P7S-441 - samostatná žiadne informácie
P7X-377 - samostatná Planéta obývaná gigantickými mimozemšťanmi s mayskou kultúrou
P89-534 - samostatná žiadne inormácie
P8C-441 Cerador Kali Domovská planéta Kali
P8S-292 Poligra Kali žiadne informácie
P8X-873 - Aphopis Planéta obývaná Abydosanmi, po ich premiestnení sem Amaunet
P8X-987 Hanka Nirrti Malá ľudská populácia vyhubená Nirrti
P9C-372 - samostatná Planéta obývaná energetickými bytosťami známymi ako Entity
P9D-278 Annwn Manannan Mac Lir Planéta obsahujúca Manannanove laboratória
P9Q-281 - samostatná Extrémne horúca planéta s dvoma slnkami
P9X-281 - samostatná žiadne informácie
PB2-908 Heliopolis samostatná Pôvodný názov P3X-972, planéta kde sa stretávali 4 rasy
PB5-926 - samostatná žiadne informácie
PJ2-445 - samostatná žiadne informácie
PJ6-877 - samostatná žiadne informácie
PQ6-824 - samostatná žiadne informácie
PX3-595 - samostatná žiadne informácie
PX3-808 - samostatná žiadne informácie
PX7-539) Sekh'pa Anubis Centrum Anubisovej moci a jeho hlavné sídlo
PX7-941 Madrona samostatná Primitívna spoločnosť so zariadením na kontrolu počasia
PX9-757 - Aphopis Planéta pod Apophisovou nadvládou, staval tu materskú loď
PXY-877 - samostatná Svet obývaný indiánmi a rasov zvanou Spirits
PY3-948 - samostatná Bývalá centrála Linvris
Abydos samostatná Bývala planéta Ra
Akkad Sargon Bývalá Raova planéta spravovaná Sargonom (po Raovej smrti sa osamostatnil)
Chulak Apophis Jedna z najvýznamnejších planét Apophisa
Euronda samostatná Planéta obývaná pokročilou rasou Eurondanou, ktorý robia genocídu na svojich susedoch
Halla Asgard Core Druhá najvýznamnejšia Asgardská planéta v galaxii Ida
Herevah Kur Domovská planéta Goaulda známeho ako Lord Kur, planéta je vulkanická a plná magmy na povrchu
Kheb samostatná Planéta bez obyvateľstva s jedným chrámom
K'tau Asgard treaty Primitívne obyvateľstvo chránené Argardsko-goauldskou zmluvou
Kyoto Raiden Domovská planéta boha hromu Raidena
Nasya samostatná Mierumilovný svet z doby železnej napadnutý a zdecimovaný útokom Goauldov
Orban samostatná Vyvinutá civilizácia s aztéckou kultúrou
Pangar samostatná Bývalá goauldská planéta pod nadvládou Ra, na ktorej sa vyvinula relatívne vyspelá civilizácia využívajúca drogu tretonin
Revanna samostatná Bývalá základňa Tokrov
Sparta Pelops Hlavná základňa Pelopsa
Ta-Netjer Hathor Kamenistá planéta plná antropomorfných mimozemšťanov uctievajúcich Hathor
Tollana Tollani Planéta obývaná Tollanmi
Tyrin Pelops Toxická planéta, Pelops tu robí rovnaký experiment ako na Argose
Vanahaim Asgard Treaty Nordický ľudia na podobnej technologickej úrovni ako ľudia v 20 storočí, stále však uctievajú Asgarda Tyra
Vilna Nirti, Cronos Planéta odkiaľ pochádzali testovacie subiekty umiestnené na planétu Hanka
Vorash samostatná Bývalá základňa TokrovZdroje

Knihy: Stargate SG-1 RPG: Role playing Sourcebook strany 83-84

Personal tools
Navigation