Plán poschodí

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Posledný update: 15.01.2015 o 13:09

Podlažie: Miestnosti:
1. - 4. poschodie Vstup do SGC
5. - 10. poschodie Tréningová miestnosť
11. poschodie prechod
12. - 15. poschodie Personálne oddelenie
16. poschodie prechod
17. poschodie prechod
18. poschodie Učebňa č.1 - 5
Pracovňa Dr. Jacksona
19. - 20. poschodie Vedecké laboratórium
21. poschodie Ošetrovňa
Pracovňa Dr. Bronsona
22. poschodie Spoločenská miestnosť
Knižnica
Telocvičňa
23. - 24. poschodie prechod
25. - 26. poschodie Ubykácie
27. poschodie Kancelária generála
Zasadačka
Kancelárie SG týmov
28. poschodie Riadiace centrum
Priestor s bránou
Zbrojnica
Personal tools
Navigation