Personálne

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Kancelária personálneho oddelenia. V prednej časti zopár stolov s počítačmi, v zadnej časti kancelárie uzamknuté kovové skrine zrejme s dokumentáciou o personále. Od príchodzích sa očakáva, že vedia čo tu chcú robiť, resp. sem boli zavolaný, alebo poslaný, napr. strážnym pri prvom vstupe na základňu. Formuláre rozdáva člen personálneho.

Personal tools
Navigation