PF7-835

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Hlásenia z misií

Hlásenie o priebehu mimozemskej misie

Hlásenie číslo: 041005-211105

Hlásenie pre: Air Force Space Command

Hlásenie od: Colin Farell, Joe Teamaker

Východzie informácie
Počas našeho posledného letu komunikačné zariadenie zaznamenalo kódované vysielanie od Tokrov. V tomto vysielaní sa hovorí o útoku Baalovych Jaffov na ich základňu na PF7-835. Žiadajú o pomoc pri evakuácii ich podzemnej základne. V tomto vysielaní taktiež informujú, že pôvodnú hviezdnu bránu tieto Baalove jednotky naložili na Hatak, takže sa nemôžu evakuovať bránou. Hoci tokrovia už odmietli našu ochrannú ruku v rámci stanovišťa Alfa a viac-menej už odmietajú nám poskytovať spravodajské informácie, velenie nás vyslalo zistiť, či je možné im nejako pomôcť. Má to byť gesto dobrej vôle....

Ciele misie
1. Preniknúť s Prometheom do oblasti PF7-835.
2. Vynútiť si prístup na planétu - či už silou, alebo aspoň taktikou.
3. Poskytnúť všemožnú pomoc pri evakuácii.
4. Vrátiť sa s Prometheom na základňu.

Takže úlohy pre jednotlivé tímy budú nasledovné:
SG-5 Podpora pozemných akcií. Nakoľko sa bude jednať skôr o bojové nasadenie, odporúčam Vám vyzbrojiť sa ťažkou bojovou výbavou. Je možné, že uplatnenie nájde aj odpaľovač rakiet Stinger.

BT je mi síce jasné, že máte byť skôr obrannou jednotkou, ale teraz asi budete mať na starosti obsadenie nejakého príhodného plavidla, aby sa ním tokrovia mohli evakuovať.

PT Tak, naší nový piloti budú ma? na starosti 2 veci. Jednak sa postara? o nežiadúci dotierajúci hmyz v podobe Gliderov... A ak to bude možné a nevyhnutné podpora pozemných operácií členov SG-5. Bude to totiž poriadna presilovka a výhoda nebude na našej strane.


Účastníci misie
BT-1: sgt. Colin Farell, dst. Daniel L`amour, Miro Disciple, voj. Fluxo Mudzahid
PT: voj. Joe Teamaker, voj. Tom1k
SG-5: sergej, Gorion, Ardent


Priebeh misie

BT-1
Po nečakanom poplachu boli personálu Promethea vrátane BT-1 podané stručné rozkazy. Tím BT-1 bol počas toho na rutinnej prehliadke a oprave poškodených elektrických rozvodní videokamier. Po zaznení rozkazov bol BT-1 vyzvaný sa okamžite presunúť do miestnosti z kruhmi v plnej výzbroji a zabezpečiť miestnosť z kruhmi. Po správe z rozhlasu som sa urýchlene presunul do zbrojnice, kde som si vybral potrebnú výstroj pre nadchádzajúcu misiu. Zo zvyškom BT-1 som bol len v rádiovom kontakte a stretol som sa s nimi až v miestnosti z kruhmi kde nám boli podané bližšie inštrukcie ohľadom našej misie od majorky Gantovej. Celý BT-1 bol presunutý na palubu náhodne zvoleného Al`Kesha. Po transporte kruhmi som nariadil BT-1 zabezpečiť miestnosť z kruhmi a rádiovým signálom som podal o nás hlásenie na ktorej lodi sa nachádzame. Nariadil som začatie prieskumu smerom od zadných miestnosti Al`Kesha, kde BT-1 narazil na prvý nečakaný odpor Jaffskej posádky. Jaffovia boli úspešne zlikvidovaní, no naša prítomnosť bola prezradená a od tej doby sa naša situácia značne skomplikovala. Náhodnej prichádzajúcej hliadke Jaffov sa nás podarilo lokalizovať a pri prestrelke som utrpel niekoľko smrteľných zranení z tyčovej zbrane. Zhodou okolnosti sa do môjho tela dostal Goa`uldský symbiont. Po chvíľkovom bezvedomí som si nebol vedomý čo sa udialo a rozhodol som sa pokračovať v misii. Došlo k sériám ďalších konfrontácií z posádkou Al`Kesha. Situáciu značne skomplikovala prítomnosť Kullských bojovníkov na palube. Niekoľko krát sme sa pokúsili prelomiť ich obranou v zadnej sekcií lode a postúpiť dopredu no neúspešne. Pri jednej prestrelke sa nešťastne zranil desiatnik L`amour a fragmenty jeho útočného granátu ho zasiahli do dolných končatín. Podľa možnosti som mu okamžite poskytol prvú pomoc a čiastočne ošetril zranenia. Približne v tej dobe sa takisto vojak L`amour stal náhodným hostiteľom Goa`uldského symbionta. Po jeho ošetrení sme zabezpečili jeho presun na palubu Promethea. O niekoľko minút neskôr som stratil kontakt z vojakom Disciplom, ktorý ako sa neskôr ukázalo padol do jaffského zajatia. Takisto som stratil rádiový kontakt z vojakom Mudzahidom, ktorý niekoľko krát neuposlúchol rozkazy. Pravé komplikácie nastali, keď bol na palubu Al`Kesha transportovaný samotný vládca sústavy Baal v značnom sprievode trubcov a jaffov. Pravdepodobne sa presunul do riadiacej sekcie Al`Kesha. O chvíľu na to boli na Al`Kesh transportovaní členovia PT vojak Joe Teamaker a Tom1k. Keďže situácia už vyzerala pomerne zúfalo a ja som čiastočne postrácal všetkých členov BT-1, rozhodol som sa vyčkať a pripraviť v zadnej sekcií lode pascu v rámci záchrannej akcie vojaka Discipla. V zostave troch členov sme zabezpečili perimeter miestnosti z kruhmi a očakávali Baalov návrat. K tomu aj došlo a chvíľu predtým sa dostavil aj vojak Mudzahid. Došlo k prudkému bojovému stretu medzi mojím týmom a Baalovými jaffmi a Kullmi. počas toho sa nám podarilo včasne zachrániť vojaka Discipla, no pri akcií utrpel vojak Tom1k vážne poranenia z explodovanej brokovnice. Vládcu sústavy sa nám zajať nepodarilo a po upokojení situácie som opätovne poskytol prvú pomoc vojakovi Tom1kovi. Po jeho transportne na Promethea na moje veľké začudovanie dorazil vojak L`amour vo skvelom zdravotnom stave, čo ma znepokojilo. Keďže bola väčšina posádky Promethea zlikvidovaná nariadil som opätovný postup. Cieľom bolo dokončí prieskum zvyšných sekcií lode a zabezpečenie mostíka. Vďaka mojej chvíľkovej nepozornosti som opäť stratil kontakt z vojakom Mudzahidom, ktorý sa vybral predčasne a sám smerom k mostíku. Chvíľu na to bolo počuť z prednej časti lode výstrely. Prikázal som okamžite nájsť vojaka Mudzahida a evakuovať ho, no bolo neskoro. Vojak Mudzahid našiel smrť na palube Al`Kesha. Nasledovala dalšia konfrontácia zo zvyškom Jaffskej posádky, pričom som opätovne utrpel zranenia z tyčovej zbrane a nakrátko stratil vedomie. Po prebratí sa mi bolo oznámene že loď bola úspešne získana. Nariadil som presun BT-1 a PT na mostík lode kde nad mojim telom údajne prevzal kontrolu spomínaný symbiont a pokúsil sa sabotovať celu misiu. Na dlhší čas som stratil vedomie a nadobudol ho až keď bol z môjho tela chirurgickým zákrokom Tokrov odstránený symbiont. Bližšie detaily čo sa udialo počas mojej psychickej neprítomnosti mi neboli objasnené no po pristáti na planéte, Tok`rovia prevzali Al`Kesh a odleteli v rámci svojich záujmov. Ostatní sme boli presunutí späť na Prometheus Teltakom už aj z členmi SG-5. Tým pre nás misia skončila.


PT-1
Misia začala rýchlo. Hneď po vystúpení z hyperpriestoru sme sa museli dostaviť do hangára, nasadnúť do našich strojov a pustiť sa do obrany Promethea. Prvý vyštartoval Tom1k, po ňom ja a po nás členovia PT2. Na radare sme zachytili 10 Gliderov a 4 Alkeshe. Na jednom Alkeshi sa nachádzali členovia BT. Ako sme sa s Tom1kom približovali nepriateľom členovia PT2 zmizli v hyperoknách vytvorenými ich motormi a objavili sa za nepriateľskými Glidermi, spravili polovičný loping a zostrelili tri nepriateľské Glidery. Ja a Tom1k sme sa dostali do dosahu nepriateľovych strojov. Tesne som sa minul s jedným Gliderom a so šťastím som ďalší Glider zostrelil. Medzitým členovia PT2 zostrelili 2 nepriateľské Alkeshe. Potom to začalo byt dosť ostré. Na mňa sa nalepil Glider a nemohol som sa ho striasť. Tom1k sa zatiaľ pokúšal zostreliť Alkesh, čo sa mu žiaľ veľmi nedarilo, členovia PT2 zatiaľ zostrelili ďalšie tri Glidery. Na chvíľu som sa zbavil Glidera, potom som sa nalepil na ďalší Glider a zostrelil ho.Tom1k sa ocitol pod paľbou a zasiahli ho. Mal pokazený stroj a a stále bol pod paľbou. Na pomoc mu prišli členovia PT2 a zostrelili zvyšne 2 Glidery a posledný Alkesh ktorý tam ostal. Po zlikvidovaní všetkých nepriateľských cieľov sme dostali príkaz na návrat. Ako prvý sa vrátil so svojim poškodeným strojom Tom1k.Po ňom som šiel ja a potom členovia PT2. Po pristáti technici už len konštatovali veľké poškodenie Tom1koveho stroja a dlhu dobu opravy.


Prílohy
Lekárska správa
Mudzahid - K.I.A.

Daniel L`amour - zranienie nôh - 29 črepín z vlastného HE granátu hodeného 4 metre od seba bez krytia...

Miro Disciple - zlomené predlaktie pravej ruky

Colin Farell - zlomené rebro - vyliecil goauldský symbiont.

Odporúčania

Personal tools
Navigation