P8I-326

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Priebeh a následky misie na planéte P8I-326. Hlásenie spísal kapitán Ľubomír Liquidus Oldright po návrate na Zem.

Contents

Hlásenie z misie

Briefing misie

Na planéte P8I-326 kde botanici z SGC študovali tamojšie veľmi výživné rastliny sa objavila žena tvrdiaca, že je diabol a po 1000 rokoch mieru a kľudu na planéte má teraz nárok na zotročenie ich ľudu podľa starej dohody.

Cieľ misie

Vydať sa na planétu a dokázať, že ta žena je podvodníčka, ochrániť tamojší ľud pred zotročením.

Informácie o “diablovi”

Výzor ľudský, schopnosť meniť podoby, pravdepodobne mimozemská rasa.

Členovia misie

kapitán Mgr. Liquidus Oldright (SG9, veliteľ misie, fyzik), master seržant Kalervo Ala-Kotila (SG9, diplomat), desiatnik Mgr. Beshem Stanley (SG9, historik), desiatnik Astaldo Blacktree (SG9, mariňák, pripojil sa až na konci), Jackob P. Segal (SG14, mariňák)

Priebeh misie

Tým po prechode bránou okamžite narazil na dvoch členov botanického týmu, ktorí boli schovaní v kroví a čakali na náš príchod. Vysvitlo že zvyšných dvoch členov botanického týmu uniesla žena ktorú hľadáme. Botanici sa tiež zmienili o tom že našli runy pripomínajúce goauldštinu a že daná žena vie svojvoľne vyvolávať zemetrasenie a že má hrubý hlas. Počas rozhovoru sa pri nás objavil únas. Po streľbe vysvitlo, že to bol len nejaký typ holografickej projekcie, ktorý je na planéte dosť bežný po príchode tej ženy. Prikázal som rozdeliť sa na dve skupiny. Ja s Ala-Kotilom a jedným z botanikou sme išli k dedine a zvyšok k neznámym runám. Z útesu vzdialeného asi 400 metrov sme pozorovali dedinu v ktorej sme videli dievča pripútanú k stĺpu. Poslal som Ala-Kotilu s botanikom pomôcť jej a zistiť prípadne nejaké informácie, zatiaľ čo ja som ich kryl z útesu. Počas toho ako som ich sledoval v dedine, tak nastalo menšie zemetrasenie a začul som za sebou zvuk pripomínajúci aktiváciu goauldských transportných kruhov. Vydal som sa tým smerom a našiel som skupinku 10 jaffov, ktorá sa rozdelila na dve, pričom jedna išla ku dedine a druhá k skupine pri runách. O náleze som všetkých informoval vysielačkou. Dostal som odpoveď že skupina pri runách prešla cez most a ten sa následne zrútil, takže boli našťastie odrezaní od jaffov, čo sme mohli využiť. Ala-Kotila mi ohlásil že dievča je pravdepodobne obeť a že počul od tiaľ kryk, tak to ide skontrolovať. Presunul som sa za jaffmi mieriacimi k runám a keď došli k priepasti, tak sme spustili palbu. Bohužiaľ všetci umreli a tak sme nemali možnosť zistiť niečo od nich. Našiel som pri nich jeden zat’niak’tel a zariadenie slúžiace na aktiváciu kruhov. Následne mi Ala- Kotila hlásil že zlikvidovali zvyšných jaffov, ale že majú ranených a tak som sa vybral k nim. Cestou nás zastihlo ďalšie zemetrasenie a tak sme čakali schovaní na ďalších jaffov, tí však neprišli. Dievča nám poďakovalo a povedalo že diabol zobral na loď jej mamu asi pred týždňom. Vydali sme sa obzrieť si dedinu. Z diaľky vyzerala pokojne a tak sme šli bližšie. Druhý tým prestal v tej dobe odpovedať cez vysielačku a tiež nás kontaktoval nový člen SG9. Došli sme do dediny kde bolo po uliciach pár dedinčanov. Nastalo zemetrasenie a dievča čo bolo s nami sa rozplakalo, čo upozornilo obyvateľov na našu prítomnosť. Boli zmätení a neverili nám moc, no s pomocou Ala-Kotilu sa nám podarilo presvedčiť ich o tom aby nás zaviedli za osobou vo funkcii starostu, ktorý práve komunikoval s goauldom cez takzvaný “vocum”. Ked sme došli k Numeidovi, čo bol starosta dediny, tak po nás začal strieľať a tak som bol nútený na neho vypáliť zo zat’niak’telu. Cez vocuum sa nám podarilo skontaktovať s druhou časťou týmu, ktorá bola na palube hataku a zajala goaulda, ženu ktorú sme hľadali. Navrhli nech prejdeme k bráne a požiadame o posily na hatak a tak sme sa všetci vybrali k bráne, pričom sme so sebou vzali vocuum. Pri bráne sme našli Blacktreea ležiaceho v bezvedomí. Zadali sme adresu Zeme. Pred prechodom sme počuli výbuch a následne sme videli ako hatak vybuchol. Následne sme prešli bránou. Goauld bol zadržaný a odporúčam jeho výsluch.

Zhrnutie

Podarilo sa nám ochrániť ľud pred zotročením, ale nestihli sme im dokázať že tá žena bola podvodníčka. Taktiež sa nám nepodarilo nájsť strateních botanikov, navrhujem poslať na planétu ďalší tým keď od goaulda zistíme kde ich zadržiava.

Profil planéty

Je možné že na planéte sa nachádza možno asgardské zariadenie spôsobujúce zemetrasenia a vytvárajúce projekcie, ktoré goauld využíval. Obyvatelia planéty sú vývojovo približne na úrovni stredoveku. Neodporúčam ďalší kontakt s nimi, možné nepriateľské správanie. Nedisponujú žiadnymi špeciálnymi technológiami. Flóra planéty je rozhodne pozoruhodná a stojí za prieskum, tak ako staré goauldské runy. Okolie brány je prevažne zalesnené, tak ako aj okolie všetkých nájdených oblastí. Nájdená jedna rieka, pitnosť vody nezisťovaná. Tým sa nestretol so žiadnymi nebezpečnými zvieratami.

Správa SGC

Zadržaná žena (goauld menšieho vplyvu) bola vo väzbe vypočúvaná. Potvrdila existenciu asgardských zariadení nachádzajúcich sa na planéte. Na planétu bude v budúcnosti pravdepodobne vyslaný ďaľší tým, ktorý bude skúmať dané zariadenia, ako aj možnosti využitia pozoruhodnej fauny nachádzajúcej sa na planéte. Goauld prezradil, že pohrešovaných botanikov uniesol on. Pri odchode z planéty sa nachádzali na palube ha'taku. Keďže ten podľa hlásenia explodoval, boli vyhlásení botanici za mŕtvych a ich rodiny boli o tom oboznámené. Všetkím bolo udelené Purpurové srdce in memoriam. Goauld bol na odovzdaný do rúk Tokrom pre ďaľšie vypočúvanie.

Personal tools
Navigation