Ošetrovňa

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Ošetrovňa, miesto kam zamieri každý tým po príchode z misie, liečia sa tu rôzne mimozemské nákazy a zranenia.
Je vybavené najmodernejšími prístrojmi a dobre vyškoleným zdravotníckym personálom.


Vedouci pracovnik:
Dr. (MAJ.) Janet Fraiser

Ošetrujúci lekár:
Dr. (1LT.) Porter

osetrovna.png

Popis ošetřovny:
Vybavenie je veľmi rozmanité, su monitorovacie prístroje, prislušenstvo na inf. terapiu, život zachraňujúce prístroje, skrine s potrebnými liekmi.

mf_113576994_a6fbc3d43ef98c1134e79ca7b3b9f90e.jpg

mf_113577079_7d4ec61d6a3f29e256ab7e32d15a63f4.jpg

mf_113577035_c5c61cf27e80e1ea4f3a7163175e64f3.jpg

mf_118105483_298e003121181c362a35a39f9ee73806.jpg

mf_118105358_a1be00fff6177558278269b3cb87f35a.jpg

mf_118105446_2e361e463a0afb1a9981c0ad00d74d05.jpg

mf_118105308_7c11efc1d931095a197a06d873b117ba.jpg

thumb_ekg-machine.jpg 2defep700.jpg 110_05.jpg

Vybavenie pri posteli:

monitor s funkciou merania krvného tlaku, pulzu, saturáciu, EKG krivky

stojan na transfúzie/infúzie,

v kritických pripadoch defibrilátor, ambuvak s kanylami, ventilačný dýchací prístroj.


ďalšie vybavenie ošetrovne:

nosidlá vybavené bezpečn. popruhmi alebo bočnicami s koženými remeňmi

vyšetrovací a preväzový stolík

skrine s rôznym zdrav. materiálom(obäzovy, sterilný, dezinfekčný...)

sonograf, prenosný EKG prístroj, glukomer, hore spomenutý defibrilator a dýchací pristroj, prenosný rontgenový pristroj


rozpracoval: Matejus Gatko

Personal tools
Navigation