Meroka 2

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Hlásenia z misií

Hlásenie o priebehu mimozemskej misie

Hlásenie číslo: 170606-300706

Hlásenie pre: Air Force Space Command

Hlásenie od:

Východzie informácie
1. nadviazať diplomatické vzťahy s aspoň jedným z vládcov na tejto planéte.

2. pokiaľ je to možné, získať vrak asgardského prieskumnej lode, ktorá na tejto planéte stroskotala. Nie je však isté, či sa tam ešte nechádza tento vrak... Takže ho možno budete musieť nájsť.

3. vysielačkou sa skontaktovať s Prometheom na obežnej dráhe a my vás vyzdvihneme.

Ciele misie
Primárne úlohy misií
1. Skontrolovať stav asgardskej základne.
2. Skontrolovať lokalitu hviezdnej brány a zistiť, prečo ju nie je možné znovu otvoriť.
3. Skontaktovať ďalších vládcov ostrovných ríší a pokúsiť sa nadviazať diplomatické vzťahy.

Všetky tieto misie majú sekundárne ciele:
a/ získať čo najviac informácií o druhoch a rozsahu pre nás nezvyčajných schopností.
b/ preskúmať rozsah a príčiny katastrofi z ktorej nás obviňujú.
c/ zístiť nejaké informácie o lokalite výskytu asgardskej prieskumnej lode

Účastníci misie
seržant Epto Ogun, seržant Samuel Fisher - primárna úloha 2

Priebeh misie
Epto Ogun:
So seržantom Fisherom sme boli vysadení niekde do okolia miesta, kde seržant v predchádzajúcom výsadku lokalizoval a vykopával zo zeme hviezdnu bránu. Okolie krajiny sa však, podľa Fisherových slov, veľmi zmenilo. Ako keby bolo po nejakej záplave - všade plno blata. Následne sme sa pobrali smerom ku pobrežiu. Zhruba po dvoch hodinách sme nedaleko pobreži našli jamu plnú špinavej vody, rozmermi vyzeraja byť tá, ktorú vykopal seržant. Jeden problém však bol, že počet jám v okolí bol 5. Pokúsili sme sa nahmatať poľnou lopatkou či v jame niečo je, ale tá bola príliš hlboká. Neostalo nám zrejme nič iné ako sa opatrne spustiť do jamy a prípadnú prítomnosť brány overiť ručne. Seržantovi Fisherovi však robili starosti prípadné živočíchy v jame, ktoré by náas mohli ohroziť. Preto vytiahol Zat a 3x vystrelil do vody. Nasledoval menší výbuch. Fishera to zasiahlo, nakoľko bol blízko pri jame. Ja som sa v tom čase obzeraj po okolí, či by sa nedal vykopať kanál, ktorým by voda z jamy odtiekla a preto som bol od účinkov výbuchu ušetrený. Seržant Fisher utrpel popáleniny prvého stupňa na ruke. Zranenie som mu v rámci možnosí ošetril. Po týchto zážitkoch nás prešla chuť liezť do jamy a preto sme požiadali Prometheus o transport ďalšieho vybavenia (dektor kovov, detektor Naquadahu, termovizor). Pomocou detektoru kovov som zistil prítomnosť kovu v troch jamách. Detektor naquadahu som obsluhovať nevedel, podobne ako Fisher takže nám bol na nič. Podobne aj noktovizor, ktorý nám bol poslaný namiesto termovizora, nepriniesol žiadne výsledky. Neostalo mi nič iné než to skúsiť ručne. Nakoniec som v jednej z jám nahmatal DHD a bránu. Pripevnil som značkovače a brána spolu s DHD bola prenesená na palubu Promethea. Ja so seržantom a výstrojom sme ich vzápetí následovali.

Záver


Prílohy
Lekárska správa

Odporúčania

Personal tools
Navigation