Laboratórium

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Pod týmto názvom sa skrýva komplex miestností zameraných na fyzikálny, bilogický a iný výskum a výskumy, ktoré sa konajú bezprostrendne po prinesení daných vzoriek cez bránu do SGC. Tieto laboratória sú vybavené špičkovou technikou.

Vedúci pracovník:
o3.gif Kpt. Emma Noetherova

laboratorium.jpg

Dostupné materiály:
Mimozemské technológie - http://wiki.hviezdnabrana.sk/index.php/Technologie

Terminál s internetom:
http://sgtech.ic.cz//

Personal tools
Navigation