Kariéra

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Návrat na hlavnú stránku

Contents

Popis

Nakoľko sa množia rôzne príspevky ohľadne otázok typu kedy sa dostanem na Akadémiu, kedy sa dostanem do SG týmu a kedy môžem správcovať? Rozhodol som sa spísať, ako vyzerá kariéra v SGG. Taktiež spíšem aj možnosti, ktoré sú k jednotlivým častiam pridružené.

Ako vojak

Prímač

- Po tom, čo sa rozhodnete opustiť bezpečie domova a pridať sa k USAF, musíte sa najskôr prihlásiť do armády.
- Keď sa prihlásite, vyplníte príslušné papiere a stávate sa členom USAF, avšak nie hneď po vstupe do armády sa dostanete do Akadémie, nakoľko jej kapacity sú dosť obmedzené a nábor do nových tried sa koná približne raz až dvakrát do mesiaca, prípadne aj častejšie.

USAF

- Konečne nastal nábor a Vy sa ocitáte na pôde USAF. Po krátkom zoznámení s Akadémiou ste zaradený do výcvikovej skupiny (AC1, AC2, ...). Teraz je len na Vás, aby ste ukázali, čo vo Vás je. Ako kadet prejdete rôznymi cvičiskami, ktoré otestujú Vaše schopnosti od výdrže, cez obratnosť a silu až po presnosť pri streľbe. Počas Vášho pôsobenia v Akadémii sa ničím nelíšite od iných kadetov. Nemáte prístup k žiadnym tajným dokumentom a len vašou šikovnosťou a schopnosťami sa dopracujete k špeciálnym jednotkám.

SGC

- Blahoželáme, Vaše výsledky na Akadémii boli vskutku skvelé, patríte medzi elitu ročníka, a preto Vám po pár bezpečnostných previerkach bolo navrhnuté zúčastniť sa projektu Hviezdna brána. Preto ste boli prevelený sem do komplexu pod Chayenskou horou, kde je Stargate Command. Na akadémii ste možno boli výnimočný, preto ste sa sem dostali, ale tu je Vaša výnimočnosť priemerom, preto musíte na sebe ešte viacej zapracovať. Po krátkom pohovore s personalistom začína Vaša služba. Po pár krátkych inštruktážach ohľadne základne a tohoto prísne tajného projektu ste provelený do bezpečnostných zložiek základne (Bezpečnostné tými - BT). Počas pôsobenia v týchto zložkách si rozšírite Vaše vedomosti ohľadne projektu Hviezdna brána a zúčastnite sa činností súvisiacich s chodom základne (stráženie objektu, inštruktáže, samovzdelávanie). Po určitej dobe, keď velenie SGC zistí, že Vaše schopnosti neboli nadpriemerné len na Akadémii, ale že ste plnohodnotný člen tejto základne, budete buď prevelený do SG týmu a vydáte sa na cudzie planéty alebo ak budete mať väčší záujem byť personálom na SGC, tak budete pomáhať v chode SGC.

Podmienky na opustenie BT

- získanie minimálne hodnosti slobodníka
- absolvovanie v BT aspoň 4 mesiace

Podmienky na opustenie BT ako Veliteľ SG týmu

- pôsobenie v BT ako veliteľ
- získanie minimálnej hodnosti desiatnika

Ako hráč

Prímač

Po registrovaní sa ocitáte v prímači. Tu Vás čaká Váš prvý príspevok v našej hre. Po jeho správnom odoslaní musíte chvíľku počkať, kým sa dostanete na akadémiu. Na akadémii je 6 tried a nová trieda sa otvorí vždy, keď niektorá úspešne ukončí výcvik. V zásade pobudnete v prímači týždeň až mesiac (snažíme sa, aby to ten mesiac neprekročilo a taktiež pracujeme na spríjemnení času stráveného v prímači).

Akadémia

Otvorila sa nová trieda a Vy ste sa dostali do oblasti, kde to už začína byť zaujímavejšie. Na akadémii sa naučíte ako správne písať príspevky a naučíte sa tu základné motívy tohoto sveta (ako sa správať pred veliteľmi, ako správne strieľať, na čo dbať pri príspevkoch).
Na ďalší postup musíte absolvovať niekoľko cvičísk (min. 3, pričom jedno musí byť strelnica), z ktorých každé Vás naučí niečo iné.
Zoznam cvičísk nájdete v ich prehľade

SGC

Konečne ste sa dostali na základňu. Na miesto, kde ste chceli byť od začiatku. Na akadémii ste získali základy, ktoré sú potrebné k úspešnému hraniu. Na SGC sa dostávajú hráči, ktorý to myslia s hrou vážne a skutočne ich baví. Po príchode do SGC Vás čaká menšia kontrola pri vchode a následne Vás nasmerujú na personálne, kde spolu s našimi personalistami dokončite vojenský a civilný záznam Vašej postavy. Následne budete herne oboznámený so zbraňami a technikou mimozemšťanov a budete priradený k bezpečnostným týmom (BT), ktoré slúžia na zohratie sa a na riešenie problémov na základni. V BT týmoch sa cvičia aj budúci velitelia a správcovia. Po krátkom pobudnutí v BT sa musíte rozhodnúť, akým smerom sa Vaša postava bude uberať. Či budete obyčajný vojak, veliteľ týmu alebo Vás viac baví práca na základni. Tieto rozhodnutia môžete kedykoľvek zmeniť a vybrať sa iným smerom, avšak neskôr to bude treba aj herne zdôvodniť.

Príslušník SG týmu

- získanie hodnosti slobodník

Veliteľ SG týmu

Podmienky:
- získanie hodnosti desiatnik
- odsprávcovanie vybranému BT týmu jeho činnosť

Povinnosti:
- pri vyzvaní, ale aj vlastnou iniciatívou správcovať misiu inému SG-týmu
- byť aspoň tak aktívny ako najaktívnejší hráč v týme (musíte odpovedať na ich otázky a udeľovať im rozkazy ohľadne ďalšieho postupu), pretože na Vás závisí často aj ich život! ;)

Personal tools
Navigation