Jak na WIKI příspěvky

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Jednoduchý návod, jak používat základní formátovací prvky v prostředí StarGate WIKI.


POZN:Ti, kteří mají alespoň základní znalosti v oblasti tvorby webových stránek, mohou pro téměř jakékoliv formátování použít klasické HTML tagy.


Contents

Úrovně nadpisů

Úroveň nadpisu ovlivňuje počet rovnítek, mezi které daný nadpis uzavřete.

 • Nadpis nejvyšší (tj. první) úrovně.
 == Text == 
 • Nadpis druhé úrovně (podnadpis).
 === Text === 
 • Nadpis třetí úrovně (podpodnadpis).
 ==== Text==== 

Formátování textu

 • kurzíva - text uzavřený mezi dvojité apostrofy.
'' Text ''
 • tučně - text uzavřený mezi trojité apostrofy.
''' Text '''
 • tučná kurzíva - text uzavřený mezi pět apostrofů.
''''' Text '''''

Odsazení a seznamy

Úroveň položek jednotlivých seznamů a odsazení se určuje podle počtu jednotlivých charakteristických znaků.

 • Odsazení - znak :
: malé odsazení
:: Větší odsazení
::: Ještě větší odsazení
 • Nečíslovaný seznam - znak *
* První úroveň
** Druhá úroveň
*** Třetí úroveň
 • Číslovaný seznam - znak #
# První úroveň
## Druhá úroveň
### Třetí úroveň
 • Kombinovaný seznam - lze kombinovat jednotlivé značky.

Shrnující příklad kombinovaného seznamu s odsazením:

* První položka
*: Odsazený komentář k první položce
* Druhá položka
*# Úvod
*# Děj
*## Předehra
*## Zápletky
*# Závěr
**Druhá položka
*** Popisek
Neodsazený text
: Odsazený text
Opět neodsazený text
 • První položka
  Odsazený komentář k první položce
 • Druhá položka
  1. Úvod
  2. Děj
   1. Předehra
   2. Zápletky
  3. Závěr
  • Druhá položka
   • Popisek

Neodsazený text

Odsazený text

Opět neodsazený text

Odkazy

 • Odkazy na stránky v rámci Stargate WIKI
  • Pokus - jednoduchý odkaz na stránku, jejichž název se musí schodovat s textem uzavřeným v dvojitých hranatých závorkách.
  [[ Název stránky ]]
  • Jiný text - odkaz s odlišným popiskem, než je název stránky, na kterou odkazujete. Oba výrazy je nutné oddělit svislou čarou.
  [[ Název stránky | Popisek ]]
  • Pokusy - liší-li se název stránky od odkazu pouze koncovkou, lze použít tento zápis.
  [[ Název stránky ]]koncovka
 • Externí odkazy
  http://hviezdnabrana.sk
  • Hviezdna brana - odkaz na externí stránku s popiskem odděleným od samotné adresy mezerou.
  [http://hviezdnabrana.sk Hviezdna brana]
  • [1] - odkaz uzavřených v hranatých závorkách bez udaného popisku funguje jako číslovaná reference, na kterou lze pak manuálně odkazovat v textu.
  [http://hviezdnabrana.sk]

Ostatní

Zalomení řádků

 • Použití dvojitého ENTERu
 • Použití HTML tagu
Text<br />Další text

V obou případěch bude výsledek následující:
Text

Další text

Okno prostého textu

Pod tímto krkolomným názvem se skrývá ono šedé okénko ohraničené přerušovanou čárou. Vhodné použít v případě, kdy je třeba, aby uživatel viděl text bez použití formátování (viz například tato stránka).

< pre >
Text Bez formátu. Tak jako tak, se [[tyto]] ani jakékoliv jiné '''formáty''' neuplatní.
< /pre >
Personal tools
Navigation