INFO (K.P.T.)

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Priebeh kurzu: 1.Teoretická časť 2.Test 3.Praktická skúška

Cieľom kurzu je naučiť budúcich technikov ovládať základne pozemské technológie(MALP,U.A.V,Iris)

Personal tools
Navigation