INFO (K.P.P.)

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search
Základný kurz

cieľová skupina: SG a BT tímy, personál SGC


prvapomocboj.png - úspešne ukončenie školenia z prvej pomoci v boji

- túto stužku dostane každý absolvent kurzu, ktorý:
--> úspešne zvládne záverečný test na najmenej 80%

  • test pozostáva zo 16 otázok, možnosti a,b,c, stále len jedna správna odpoveď

--> má svoje RPG na požadovaných hodnotách

  • prvá pomoc lvl 5
  • liečba ľahkých zranení lvl 5


Rozšírený kurz

cieľová skupina: zdravotníci v SG tímoch a v SGC


prvapomoc.jpg - úspešná akreditácia z prvej pomoci v boji (napísaný rekvalifikačný test)

- túto stužku dostane každý absolvent kurzu, ktorý:
--> úspešne zvládne záverečný test najmenej 80%

  • test pozostáva z 20 otázok, možnosti a,b,c, môže byť aj viac správnych odpovedí + špeciálna časť testu, ktorá obsahuje 5 život ohrozujúcich situácií, kde sa žiada opísať podrobný postup prvej pomoci pri týchto stavoch

--> má svoje RPG na požadovaných hodnotách

  • prvá pomoc lvl 7
  • liečba ľahkých zranení lvl 7
  • liečba ťažkých zranení lvl 7Previerky
Main Page

Personal tools
Navigation