INFO (K.P.O)

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Výcvik ostreľovačov prebieha v troch základných fázach:

1. Výberové konanie z uchádzačov
2. Samotný výcvik
3. Záverečná časť s praktickou skúškou
4. *misia

1. výberové konanie z uchádzačov:
Bude vyhlásený dátum prihlásenia sa do výcviku ostreľovačov. Prihlásení uchádzači budú podrobení zdravotnej prehliadke, fyzickej skúške zloženej zo základných kondičných cvikov ako beh a pod. Následne bude nasledovať krátky pohovor s vedúcim výcviku. Po absolvovaní výberového konania budete vyhodnotení a úspešní adepti budú zaradení do výcviku.

2. samotný výcvik:
Samotný výcvik bude prebiehať na inej planéte vo výcvikovom stredisku upravenom zvlášť na výcvik ostreľovačov. Súčasťou výcviku bude podrobná inštruktáž o zbraniach – ostreľovačských puškách rôzneho kalibru, o munícii a o funkciách jednotlivých zbraní a účinnostiach jednotlivých druhov munície. Inštruktáž ďalej bude zahrňovať oboznámenie sa s teóriami prežitia, navigácie a stopovania, ako aj nenápadného prieniku za nepriateľskú líniu. Poznávanie a určovanie cieľov. Eliminácia a bezpečný únik z nepriateľského územia. Bude nasledovať praktický výcvik zložený zo streľby z rôznych druhov zbraní s použitím rôzneho streliva, boj muža proti mužovi, orientácia v teréne, zvýšenie fyzickej záťaže. Súčasťou výcviku bude ako eliminácia jedného cieľa tak palebná podpora teamu pri útoku alebo ústupe či už proti pechote alebo proti technickým prostriedkom.

3. záverečná časť s praktickou skúškou:
Po absolvovaní prvých dvoch fáz bude nasledovať posledná fáza, a to praktická skúška, ktorej cieľom bude otestovať ostreľovačov v simulovaných podmienkach. Bližšie skutočnosti nezverejnené.

4. *misia:
Štvrtá etapa výcviku sa týka iba výcviku ostreľovačov usilujúcich sa o označenie ELITNÝ SNIPER, ktorí budú mať za úlohu elimináciu jedného skutočného cieľu s určitým stupňom ochrany na neznámom území. Je to naozaj iba pre elitu.

V případě zájmu o kurz, kontaktujte správce kurzu jménem Agly Maisn.


Po ukončení kurzov budú úspešným absolventom pridelené stužky (+herné body) podľa ich schopností a úspešnosti absolvovania:


35_snnv.jpg - Sniper "zelenáč"

PODMIENKY:
- boj bez zbrane 4
- pištoľ 4
- ostreľovačka 4
- umenie prežiť 4
- navigácia 4
- stopovanie 4
- kamufláž 4


35_sn.jpg - Sniper

PODMIENKY:
- boj bez zbrane 7
- pištoľ 7
- ostreľovačka 7
- umenie prežitia -7
- navigácia -7
- stopovanie -7
- kamufláž – 7
- extrémna výdrž 7


35_snprf.jpg - Sniper profesionál

PODMIENKY:
- boj bez zbrane 12
- pištoľ 12
- ostreľovačka 12
- umenie prežiť 12
- navigácia 12
- stopovanie 12
- kamufláž 12
- extrémna výdrž 12
- boj s vrhacími zbraňami 4
- šplh 4
- plávanie 4
- beh na dlhé trate 4


35_snel.jpg - Sniper elita

PODMIENKY:
- boj bez zbrane 16
- pištoľ 16
- ostreľovačka 16
- umenie prežiť 16
- navigácia 16
- stopovanie 16
- kamufláž 16
- extrémna výdrž 16
- nenápadnosť 16
- boj s vrhacími zbraňami 7
- šplh 7
- plávanie 7
- beh na dlhé trate 7
- boj po slepiačky 7
- odolnosť voči bolesti 7
- ELIMINÁCIA MINIMÁLNE JEDNÉHO CIEĽA S URČITÝM STUPŇOM OCHRANY (misia)


Previerky

Personal tools
Navigation