INFO (K.P.D)

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Výcvik pre diplomatov je dobrovoľný a nepovinný, avšak v prípade, ak sa prihlásite, očakávam aspoň ako-takú aktivitu.
Prihlasujte sa jedine, ak spĺňate podmienky, ako RPG statov tak aj podmienok na získanie stupňa, resp. stužky a to:

Sila - 30
Odolnosť - 30
Obratnosť - 30
Inteligencia - 30
Charizma - 30

V prípade, že tomu tak nebude, Vaša prihláška bude automaticky považovaná za neplatnú. Máte však možnosť opätovne sa prihlásiť, tentoraz by však mali byť všetky kondície splnené.

1. Výber uchádzačov
2. Teoretický kurz
3. Záverečný test s praktickou aj teoretickou časťouPo ukončení kurzov budú úspešným absolventom pridelené stužky (+herné body) podľa ich schopností a úspešnosti absolvovania:


15918094.jpg - Atribúty radcu

PODMIENKY:
– Etiketa lvl 3
– Vyjednávanie lvl 2
– Nenápadnosť lvl 1
– Goauldština lvl 3


76125156.jpg - Atribúty vyslanca

PODMIENKY:
– Etiketa lvl 8
– Vyjednávanie lvl 6
– Nenápadnosť lvl 5
– Podplácanie lvl 4
– Goauldština lvl 7
– Antičtina lvl 5


47142775.jpg - Atribúty veľvyslanca

PODMIENKY:
– Etiketa lvl 16
– Vyjednávanie lvl 12
– Nenápadnosť lvl 10
– Podplácanie lvl 8
– Spev lvl 7
– Goauldština lvl 16
– Antičtina lvl 16Personal tools
Navigation