Hodnotenie hráčov a správcov

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Po skončení misie nastáva jedna z tiež zaujímavých častí hry, a to je hodnotenie hráčov správcom a hodnotenie správcu hráčmi.


Contents

Hodnotenie výkonu hráčov správcom

Každý správca spíše zoznam hráčov a ku každému menu pridá svoje slovné hodnotenie výkonu hráča. Na výber má jedno z týchto:


Skvelý

Skvelý roleplaing, kooperácia s ostatnými a aj zapájanie sa aktívne do deja.

Dobrý

Hráč hral slušne, dobre spolupracoval s ostatnými a väčšinou sa zapájal aktívne do deja.

Priemerný

Hráč hral priemerne vo všetkých ohľadoch, prípadne hral dobre, ale bol často neaktívny.

Slabý výkon

Roleplaing bol slabší, prípadne bol veľmi často neaktívny alebo častejšie ignorovanie situácii.

Otrasný

Toto by mali dostať len tí najneporiadnejší hráči, ktorí ignorujú situácie, samosprávcujú alebo vážne porušujú rolplaing (napríklad na misii strieľajú z phaserov na 3 metrových démonov s oslými ušami).

Hodnotenie výkonu správcu hráčmi

Takisto ako správca hodnotí hráčov majú aj hráči právo ohodnotiť správcu takým spôsobom, že každý hráč pošle Adminovi SGC správu ohľadne misie, kde napíše meno správcu, tím na misii a hodnotenie správcovania daného správcu. Hodnotenia sú:

Perfektný výkon

Lepšie to snáď ani nešlo spraviť, od začiatku po koniec všetky detaily, všetko super.

Nad očakávania

Jedna z veľmi kvalitných misií. Asi jedna z najlepších misií čo som hral, jednoznačne to prekonalo moje očakávania.

Kvalitný výkon

Veľmi dobre spravená misia, minimum chýb, ale na tých chybičkách krásy mi ani tak nezáleží, nakoľko misia bola zábavná a skutočne kvalitne odsprávcovaná.

Slušný výkon

Misia bola jednoznačne slušne odsprávcovaná, bolo tam niekoľko chýb, ale v celku to bolo veľmi dobré.

Priemerný výkon

Očakával som od toho niečo viac, ale v celku to nebolo zlé, hoci správca by sa mohol zlepšiť.

V rámci hrateľnosti

Tak bohviečo to nebolo, ako keby to bolo o niečo horšie, tak by sa to už nedalo hrať, bola to viac-menej strata času, ale tak vždy lepšie ako nič nerobiť na SGC.

Príšerný výkon

Tak toto som už dosť dlho nevidel, správca by sa mal jednoznačne uvedomiť, a to čo spravil bola jednoznačne strata času.

Nehrateľná

Misia sa nedala hrať, správca bol blbý, nevšímal si čo hráči robili a vymýšľal si veci, ktoré nepatria do SGG, prípadne správca misiu neodsprávcoval (v tomto prípade treba uviesť, že je to neodsprávcované).

Najhoršie a najlepšie hodnotenie správcu sa vynulujú, aby sa zvýšila objektívnosť.

Prosím hráčov, aby hodnotili objektívne a nie podľa toho, aký bol na nich správca dobrý a či ich nechal, aby im vyšlo všetko čo robili, aj keď to oni pokazili.

Špeciálne hodnotenia

Pochvala hráča

Taktiež môže veliteľ udeliť pochvalu za vzorné plnenie povinností max. 2 hráčom. Veliteť môže udeliť jednému z tých 2 hráčov návrh na pochvalu veliteľom SGC, tu sa to prehodnocuje aj so správcom.

Pochvala veliteľa

Hociktorý hráč môže navrhnúť veliteľa na pochvalu. Podľa počtu hráčov sa rozhodne, či sa udelí pochvala alebo nie.

Navrhnutie stuhy za zásluhy

Hráči môžu navrhnúť veliteľa alebo veliteľ hráča na stužku za zásluhy. O udelení rozhoduje komisia zložená zo správcu misie a aspoň jedného admina.

Personal tools
Navigation