Hodnosti

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Hodnosti v SGG sa zhodujú s hodnosťami, ktoré bolo možné vidieť v seriály Stargate. Tie sú rovnaké ako používa U.S Air Force aj v skutočnosti. Hodnosti kadetov sú taktiež ako v USAF, ale v seriály sa nevyskytovali.

posledný update: 25.04.2015 o 09:55

Poddostojnicke hodnosti:

USAF poddostojnici

USMC poddôstojní­ci

US Army poddostojnici //na SGG nepoužívané

Kvóty pre poddôstojnícke hodnosti:
Aby nevzniklo príliš veľa vysokých hodnosti čí príliš málo nízkych sa zaviedli kvôty takisto žiadny vojenský útvar nepotrebuje mať nekonečne veľa ľudí na určitej pozícii. V prípade, že máte byť povýšený, avšak na novej pozícii nie je miesto, tak musíte počkať, kým sa uvoľní, respektíve môžete byť povýšený naraz(maximálne o 2 stupne).

Command CHSGT: 1 (voľné miesta:1)
Hlavný veliaci seržant: 2 (voľné miesta:2)
Prvý seržant: 4 (voľné miesta:4)
Starší veliaci seržant: 8 (voľné miesta:8)
Veliaci seržant: 16 (voľné miesta:16)
Technicky seržant: 24 (voľné miesta:18)
Čatár: 32 (voľné miesta:30)
Desiatnik: 48 (voľné miesta:44)
Slobodník: 64 (voľné miesta:56)
Vojak: neobmedzené


Dôstojnícke hodnosti:

Dostojnici

Kvóty pre dôstojnícke hodnosti:
Aby nevzniklo príliš veľa vysokých hodnosti čí príliš málo nízkych, zaviedli sme príslušné kvóty. Rovnako ako reálny vojenský útvar nepotrebuje mať nekonečne veľa ľudí na určitej pozícii.

Plukovník: 4 (voľné miesta:4)
Podplukovník: 8 (voľné miesta:8)
Major: 12 (voľné miesta:11)
Kapitán: 16 (voľné miesta:15)
Poručík: 20 (voľné miesta:19)
Podporučík: 24 (voľné miesta:24)


- Main Page -

Personal tools
Navigation