Goauldština

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Contents

...A...


Ai`emain [ajemejn] - (pozor, vstaň, vzostup, postav sa, nástup)
A'lada spryng [aladaspring] - (cestuj, cestovať hviezdnou bránou)
Am`ekhetej [am ehtej] - (pozdravujem, zdravím ťa)
Anise [anis] - (vnútorná, vznešená, duševná sila)
Aray Kree [ara kri] - (stoj, zostaň kde si, zastav)
A`roush [aruš] - (dedina, osada)
Ar`resh [areš] - (mesto, veľké osídlie)
Ash`rak [ašrak] - (nájomný vrah, lovec, zabiják)

...B...


Ba'ja'kakma'te [báža kakma té] - (tiež, taktiež ťa zdravím)
Bashaak [bašák] - (tréningový rituál, výcvik Jaffov)
Bibo [bibo] - (chceš, zober si, vezmi si, tu máš, daj si=jedlo)
Bon'iqua [boniqua] - (prečo, načo, z akého dôvodu?)
Bonniewae [boniwaj] - (dobrý, sladký, chutný)
Bradio [bradio] - (poď, ponáhľaj sa, rýchlo, pohyb, hýb sa)
Buniway [bunivaj] - (veľmi dobre, v poriadku)

...C...


Cal mah [kal mah] - (chrám, útočište, svätyňa, azyl)
Chaapa`ai [čapa ai] - (hviezdna brána, kruh)
Chal`tee [čalti] - (učeň, žiak, študent)
Chel`nuk [kel nuk] - (famózne, skvelé, honosné, prekrásne, nádherné)
Chom [chom] - (bol, byť, bude)

...D...


Dal Shaka Mel [tal šaka mel] - (zomrieť, zomriem slobodný, oslobodený, ako slobodný)
Delmak [delmak] - (kryštál, kryštalická látka)
Dharam [dáram] - (spravodlivý, spravodlivosť, právo)
Di`bro, das weiafei, doo`wa [dibro das wejfaj dóva] - (ľudia, privítajte ich, prichádzajú bohovia)
Di'dak'dida [didak dida] - (opovažuješ sa, vyzývaš, odvažuješ sa?)
Dis'tra [distra] - (majster, pán, veliteľ, vodca)

...F...


Fi nu [fínú] - (koniec, ukončiť, dobyť, skončiť)

...H...


Haat'hoka [hatóka] - (ničomník, naničhodník, darebák)
Harsesis [hersesis] - (dieťa, potomok dvoch goa`uldov)
Ha`shak / Hassac [hašak] - (slaboch, hlupák, zelenáč, začiatočník)
Ha'taaka [hatáka] - (nadávka=viacero ekvivalentov)
Ha'tak [hatak] - (goa`uldská transportná a útočná bojová loď)
He'ijee [heije] - (pozri sa, pozeraj sa, hľaď, dívaj sa)
Heru [heru] - (sokol, vták)
Heteh [heteh] - (hlavný, dôležitý, predstavený, popredný)
Hi'ato [hijato] - (chodiť, prechádzať sa, prechádzka, chôdza)
Horukha [horuka] - (poslušný, plniaci rozkazy, slušný)

...I...


I ra be'bju [ira bebjú] - (to je moje?, pre mňa?)
Ihn'tar [intar] - (cvičná zbraň Jaffov)
I'jaji'biai [idžai biai] - (smiem, môžem si to vziať?, dostať?)
Ika [ika] - (číslovka 3, tri, traja, trojica)
I'Kalna [ikalna] - (číslovka 1, jeden, jedna, jediný)
Il'Na [ílna] - (číslo 5, päť, piati)
In'trom Popra Cursor're [introm popra kursoré] - (infiltrovať)

...J...


Jaffa [džafa] - (obyvateľ Chulaku, ľud v otroctve Goa`uldov)
Ja [ja] - (ja)
Ja`ani [žáni] - (tak dosť, stačilo, prestaň, zastaviť)
Jankin [žankin] - (okamžite to povedz, ihneď daj vedieť, okamžite to nahlas, podaj hlásenie)
Juv [juv] - (ty)
Ju`iu [jiú] - (vidíš, chápeš, pozeráš?)

...K...


Kalash [kalaš] - (duša, duše)
Kal shaka mel [kal šaka mel] - (zmizni, choď do pekla, strať sa!)
Kal'ma [kalma] - (pomoc, pomôž mi, mám právo na azyl)
Kalmah [kalmah] - (dieťa, potomok)
Kal'mel [kalmel] - (úspech)
Kana'i kan`e [kanai kané] - (aké dojemné, romantické)
Kegalo [kegalo] - (ticho, zmĺkni, kľud)
Ke'i [keí] - (pokľakni, kľakni si, kľač, na kolená)
Kel mar tokeem [kel mar tokim] - (pomsta opusteného manžela)
Kel Sha [kel ša] - (ahoj, vítam ťa, zdravím)
Kel [kel] - (skrátene od kel sha - pozdrav)
Kel'cha [kel čah] - (tak to bude, tak som povedal, stane sa tak, bude to tak)
Kellehem [kelehem] - (buď ticho, ticho, zmĺkni)
Kel'mek [kelmek] - (vzdajte sa, zložte zbrane, odložte zbrane)
Kelnoreem [kelnorím] - (stav hlbokej meditácie Jaffu v spojení s jeho symbiontom)
Kel'nosh [kelnoš] - (chladné, mrazivé, pokojné)
Kel noc shree Jaffa [kel nok šrí džafa] - (ja nie som Jaffa)
Khem'em [khémem] - (zoskočiť, vyskočiť, skočiť)
Ki'banja'swei [kibandža svej] - (musíme sa schovať, ukryť, skryť, zahaliť sa)
Kla mel kalach [kla mel kalach] - (odpočívaj, nech tvoja duša odpočíva v pokoji)
Kol'Chak [kol šak] - (poslúchaj ma, poslúž mi, vyhovej mi, poslúchni)
Korush'nai [kurušnai] - (odíď, choď preč, nevracaj sa)
Korush-nai [kuruš nai] - (vrátiť sa späť)
Kree sha [kri šá] - (zbohom, maj sa, dovidenia, rozlúčka)
Kree tall [kri tal] - (okamžite to urob, splň to, poslúchni, vykonaj to)
Kree'ta [krita] - (odíď, choď preč)
Kresh'taa [krištá] - (menej cenný, opovrhovaný, nenávidený)
Kree [krí] - (pozor, počúvaj, buď ticho)
Kreetog [kritog] - (zastav to, tak dosť, prestaň s tým)
Krenol [krinol] - (útok, zaútočiť)
Kritan Jaffa [kritan džafa] - (pozor Jaffa)

...L...


La'tarr [latár] - (utekaj, bež, hýb sa, pohni sa)
La'zla [lasla] - (vybrať, vziať, vysunúť, zobrať)
Lek tol [lektol] - (zbohom)
Lotar [lotar] - (pozícia pre osobného asistenta Goa`ulda)

...M...


Mai'tac [maitak] - (prekliaty, zatratený)
Mak [mak] - (volám, volať sa, menovať sa)
Mal kat [mal ket] - (podvádzať, konať nečestne, neverne, podlo)
Me [mi] - (môj, moja, moje, moji)
Mek'heil [makhil] - (uhni, vyhnúť sa, uhnúť)
Mid'cha [mičá] - (pozor, dávaj pozor, buď opatrný)
Mik'ta [migda] - (zadok, zadná časť)
Mi'la tu'tu [mijla tutu] - (je všetko v poriadku? všetko je dobre?)

...N...


Na'binim [nabinim] - (čo je to? načo to slúži?)
Nafi [nafi] - (správne, áno, presne tak)
Nanb'tu'qua [nanbtukua] - (ako sa máš? čo máš nové? ako sa darí?)
Na'noweia si'tai [nanoveia sitaj] - (si tu aby si ma zničil, zneškodnil, zabil?)
Naquadah [nakvadah] - (materiál, z ktorého je vyrobená hviezdna brána, základ Goa`uldskej tech.)
Nefri'eet [nefrijet] - (krásny, jedinečný, skvostný, skvelý)
Ne'nai [nenaj] - (nie)
Nisgta [niskta] - (omamujúca droga)
Niush nio [niuš nio] - (všetci hľaďte, pozerajte sa)
Ni'ya [nija] - (počúvaj, naslúchaj, vyslyš ma)
Noc [nok] - (nie - ekvivalent)
Noc'ri'ton [nokriton] - (pomôž mi sa odtiaľto dostať, utiecť)
Nowe [nov] - (tu máš, vezmi si späť - vrátiť)

...O...


Oma Desala [oma desala] - (matka príroda, vyšia forma)
Oudajeet [udajet] - (bojový Goa`uldský klzák)

...P...


Pa'kree [pakré] - (čo sa deje, o čo zase ide, čo zase?)
Pel'tak [peltak] - (bojový mostík Goa`uldskej lode triedy hat`ak)
Prim'ta [primta] - (Goa`uldská larva - symbiont, obrad spojenia hostiteľa a larvy)
Prin'tah [printah] - (znamenie, značka, znak)

...Q...


Quellshak [kvelšak] - (poraď nám, daj nám radu, znamenie, veď nás)

...R...


Ral tora ke [ral tora ke] - (prajem úspech, veľa šťastia)
Remoc [remok] - (dôjsť na koniec, doraziť, doputovať)
Renec [renek] - (skláňať sa, pokloniť sa, dávať najavo úctu)
Re'sapai [resapaj] - (patrí to tebe, je to tvoje?)
Rhe'u [reú] - (buď vzdialený, zostaň vzadu, vzdiaľ sa)
Rin'tel'noc [rintelnok] - (nepribližuj sa, nechoď ku mne)
Ris'vi he'u [rišvi heú] - (zavrieť, privrieť dvere)

...S...


Satta [sata] - (jedlo, pokrm, zákusok)
Se'biu [sebju] - (pôjdeš s nami, vydáš sa s nami na cestu?)
Semmoun [semoun] - (priateľ, druh, kamarát)
Semue [semue] - (vstať, ožiť, zobudiť sa, prebudiť sa)
Shak'ti'qua [shaktika] - (čo si myslíš že robíš, čo to konáš?)
Sha'lokma'kor [šalokmakor] - (zničte ich, dostaňte ich, zabite ich, chyťte ich)
Sheril'nocin [šeril nokin] - (výborné, skvelé, veľmi dobré, úžasné)
Shes'ta [šestá] - (Goa`uldské platidlo, mena, peniaze)
Shibio diu [šibio diu] - (cudzinci, votrelci, nepriatelia)
Shimrota [šimrota] - (kry sa, skrč sa, dávaj pozor, opatrne)
Shol'va [šolva] - (zradca, podvodník)
Shor'wai'e - Yas - Yas [šorvai jas jas] - (rýchlo, okamžite, teraz, v tejto chvíli)
Siibi [síbi] - (čislovka 4, štyri, štyria, štvorica)
Sikma [sikma] - (dieťa)
Si'nu [sinu] - (vydržať, čakať, vyčkať, počkať)
Sokar [sokar] - (démon, diabol)
Swaic [svajk] - (rozumieš, chápeš ma?)

...T...


Ta [ta] - (okolie, kraj, zem, prostredie)
Takiji [takidži] - (študovať, učiť sa, vychovávať)
Tak'uni'taga'mu'teron [tak junitaga muteron] - (zbraň guľovitého tvaru)
Tal mal'tiak mal we'ia [tal maltijak malveja] - (je to pre mňa česť, som poctený, je mi cťou)
Tal pak ryn [tal pak ryn] - (meteorit, padajúca hviezda)
Talbet [talpet] - (zložiť zbrane, prestať bojovať, ukončiť súboj, vzdať sa)
Tal'chak'amel [tal čaka mel] - (neurobím to, odmietam to urobiť, nespravím to)
Talmac [talmak] - (som, volám sa, moje meno je)
Talak [talak] - (prázdnota, púšť, neobývané miesto)
Tal'shak [talšak] - (no tak, do toho, urob to, vykonaj to, sprav to)
Tao qua [takua] - (smrť, mŕtvy)
Tao've'nu [tajvenu] - (nemožné, neuveriteľné, neuveríte tomu)
Tau're [tauri] - (planéta Zem, ľudia, pozemšťania)
Teal'c [tilk] - (sila, moc)
Tec'ma'te [tekmate] - (zdravím, pozdravujem, prajem dobrý deň)
Teltak [teltak] - (nákladná Goa`uldská loď)
Ti'bia [tibja] - (patriace tebe, tvoje)
Ti'u [tju] - (áno, tak, presne)
Tok [tok] - (proti)
Tok'ra [tokra] - (predstaviteľ, člen hnutia odporu proti Goa`uldom)
Tuat [tuat] - (podzemie, podsvetie, podzemný svet)
Tun'cma'le [tunkmale] - (skvelé, ohromné, vynikajúce)

...U...


Unak [unak] - (dva, dvaja, dvojica)
Unas [únas] - (prvá hostiteľská rasa Goa`uldov)

...V...


Vi'toi [vitoi] - (daj mi to, podaj mi to)
Vo'cum [vokum] - (Goa`uldský holografický projektor)

...Y...


Ya'isid ma'gue [jasid magé] - (musím(e) odísť, odchádzame, odídeme)
Ya'ol'wa [jaolva] - (čo, čo je, čo sa deje, čo sa stalo, o čo ide?)
Yo [jo] - (prestaň a počúvaj)

...Z...


Zat`nik`atel [zatnikatel, zakniktel] - (malá osobná zbraň Jaffov)

Personal tools
Navigation