FAQ Prometheus

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

návrat:Main Page


Čo je to Prometheus?
Prometheus bol v období od júla 2005 do decembra 2007 samostatným modulom SGC.

Kto sa môže dostať na Prometheus?
V súčasnosti nikto, modul bol uzavretý a zrušený. V dobe prevádzky sa vyžadovala denná aktivita a značná vynaliezavosť hráčov.

Kto správcuje misie na Prometheovi?
V prvom období Promethea (júl 2005 - september 2006)správcoval misie jOOzo.
Asistencia s NPC - Disciple a Nikka

V druhom období (september 2006 - december 2007) správcoval misiu/e Epto
Misia bola nedokončená pre dlhodobú neúčasť správcu.

Prečo bol Prometheus uzavretý?
Z dôvodov nespĺňania požiadaviek na samostatný modul po poslednej prerábke stránok.

Aké misie sa uskutočňovali na Prometheovi?
misie na svety bez brány - transport na miesto misie pozemskou loďou Prometheus
misie na svety na ktorých sa z neznámej príčiny nedala aktivovať brána
misie pre pilotov F-302

Personal tools
Navigation