Eurondské

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Artefakty Euronďanov, či skôr naklonovanej časti eurondského obyvateľstva.

Contents

Fúzny reaktor

132.gif

Riadenie bezpilotných útočných lietadiel

133.gif

Ručná energetická zbraň

134.gif

Sál so spiacimi komorami

135.gif

Pamäťové médium

136.gif

Personal tools
Navigation