Erin Gant

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

NPC-P

Gant.jpg

Erin Gant - FO
Hodnosť: Major
Pozícia: Prvý dôstojník


Záznam:
Majorka Erin Gantová, Zástupca veliteľa, jeho pravá ruka. Cieľavedome a bez rozpakov plní rozkazy Plukovníka Ronsona. Podľa všetkého je čiastočne vedkyňou a odborníčkou v oblasti hyperpohonu. Ostatným sa možno javí, že chce až príliš byť nápomocnou plukovníkovi Ronsonovi, ale podľa všetkého sa skôr snaží zakryť jeho nedostatok čo sa týka vedeckej oblasti. Zdá sa, že sa skôr dopĺňajú, než žeby si konkurovali pri práci na mostíku. Svojim spôsobom by som ju označil za hovorcu vedeckej časti posádky ohľadom pripomienok posádky Promethea.

Personal tools
Navigation