Dovednosti

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

IN PROGRESS


Základní informace a popis jednotlivých dovedností, které je možné získat v rámci RPG systému. Veškeré informace, popř. procentuální hodnoty, jsou převážně orientační. V konečné fázi závisí na správci mise.

POZN: Tento článek vznikl na základě jOOzova popisu RPG systému [1].

Contents

Úrovně dovedností

Rámcově popisují, jak je daná postava v dané dovednosti zběhlá.

 • Neznalost (lvl 0)
Postava nemá zkušenosti ani vědomosti potřebné k výkonávání dané činnosti. I tak se o to může pokusit, má ovšem mizivou pravděpodobnost na úspěch.
 • Běžná znalost (lvl 1 - 6)
Poskytuje základní seznámení s danou činností. Postava s běžnou znalostí dané problematiky je schopna provádět dané úkony v příhodných podmínkách s průměrnou šancí na úspěch.
 • Expertní znalost (lvl 7 - 12)
Postava již má za sebou dostatečné množství zkušeností a disponuje širokými vědomostmi v daném oboru. Expert může provádět danou činnost i v těžších a nepříhodných podmínkách (svého okolí, fyzického ale i duševního stavu).
 • Mistrovská znalost (lvl 13 - 16)
Postava, která dosáhne mistrovství v daném oboru, se stává odborníkem v dané oblasti, jehož praktické i teoretické vědomosti a zkušenosti předčí většinu ostatních. Mistr je schopen provádět danou činnost takřka v jakýchkoli podmínkách s velkou šancí na úspěch.
S dosažením úrovně 16 se postava dostává na okraj lidských znalostí v dané oblasti a může objevovat nové dosud nepoznané postupy a vědomosti (samozřejmě neplatí automaticky pro všechny dovednosti).

Důležité: Nezapomeňte, že mimo úrovně jednotlivých dovedností ovlivňují vaši šanci na úspěch, popř. neúspěch také hodnoty vašich vlastností (síla, obratnost, odolnost, inteligence, charisma). Můžete být mistrem v běhání, ale při nulové obratnosti, se můžete zabít i při chůzi po schodech.

Dovednosti týkající se zbraní

Do této kategorie spadají všechny dovednosti, které se nějakým způsobem týkají používání zbraní.

Tyto dovednosti zpřístupňují zbraně ve zbrojnici, kde také naleznete seznam všech zbraní, které vám budou k dispozici. U každé zbraně, pak naleznete seznam dovedností (a jejich úrovní) nutné k jejich používání. Pokud tyto požadavky nesplňujete, zbraň vám nebude obsluhou zbrojnice vydána.

Boj po slepu

V případě, že se nacházíte v prostředí s velmi špatnou viditelností, ve tmě, nebo pokud vás něco oslepí, pak na takovéto situace bude mít vliv tato dovednost.

 • N: Jste absolutně ztracen. Nejlepší řešení je počkat, dokud si pro vás někdo nepříjde. Jakýkoliv pokus o pohyb na vlastní pěst pro vás znamená obrovské nebezpečí.
 • B: K orientaci a pomalému pohybu potřebujete vaše ruce, kterými se snažíte nahmatat známé předměty, nebo pevné stěny, překážky apod.
 • E: Pokud stojíte, jste schopni se částečně orientovat podle sluchu. Jste schopen přibližně určit polohu pobyhující se postavy. Takto jste schopen alespoň elementární obrany.
 • M: Jste zvyklý trávit čas v temnotách, tudíž si vaše oči na okolní šero a tmu přivykají mnohem rychleji. Při této znalosti jste schopen se slušně bránit a použít základní protiútoky a výpady na soupeře, k čemuž ovšem stále potřebujete svůj sluch.

Boj beze zbraně

Tato dovednost se uplatní v situacích, kdy bojujete s někým tváří v tvář neozbrojen, tj. pouze holýma rukama, nohama.

 • N: Máte mizivou šanci na výhru v souboji. Budete rádi, když takový souboj vůbec přežijete.
 • B: Souboj na úrovni hospodské rvačky pravděpodobně zvládnete, ale odnesete si několik modřin.
 • E: Stáváte se rovnocenným soupeřem. Nebojujete již pouze rukama, do soubojů běžně zapojujete i své dolní končetiny.
 • M: Ovládáte několik různých bojových umění. V boji zblízka se stáváte pro mnohé protivníky smrtící zbraní.


U níže uvedených dovedností uvádíme pouze popis (název poslední skupinky dovedností je sám o sobě výstižný, proto u nich neuvádíme ani popis). Úroveň znalostí jednotlivých dovedností ovlivňuje konečnou šanci na úspěšný zásah protivníka, nebo obecně úspěch činnosti.

Důležité: Tak jako u všeho i zde ovlivňuje konečný výsledek také úroveň vašeho příspěvku. Pokud stroze napíšete, že střílíte, pak nečekejte, že také automaticky zasáhnete cíl, byť můžete mít dovednost na úrovni 16.

Boj jednoruční zbraní

Tato dovednost se vztahuje na všechny jednoruční zbraně (nože, obušky, pistole, ...). Je svázána s řadou dalších dovedností, přičemž je nutnou pro jejich další rozvoj. Při vyhodnocení situace se tato dovednost může kombinovat s dalšími dovednostmi (např. boj s pistolí, apod.).

Boj obouruční zbraní

Tato dovednost se vztahuje na používání všech obouručních zbraní (hole, pušky, ...). Je svázána s řadou dalších dovedností, přičemž je nutnou pro jejich další rozvoj. Při vyhodnocení situace se tato dovednost může kombinovat s dalšími dovednostmi (např. boj s útočnou puškou, apod.).

Boj s dvěma zbraněmi

Tato dovednost je klíčovou v situacích, kdy používáte dvě zbraně současně, přičemž na výsledek akce má vliv nejen tato dovednost, ale i dovednosti dílčí. Střílíte-li například dvěma pistolemi po nepříteli, je v takovéto situaci důležitá i vaše dovednost boj s pistolí.

Boj s vrhacími zbraměni

Tato dovednost se uplatňuje ve všech situacích, kdy něčím házíte - ať už jsou to šipky v hospodské hře, vrhací nůž, kámen nebo granát.

Boj zvláštními zbraněmi

Do kategorie zvláštní zbraně patří všechny vyspělé - většinou mimozemské (Zat'nik'tel, T.E.R., ...) - zbraně, ale také ty, jejichž používání je nějakým způsobem atypické, či potřebuje značný um (laso, bič, uspávací puška, ...).

Boj s pistolí

Boj s automatickou zbraní

Boj s útočnou puškou

Boj s odstřelovací puškou

Boj s těžkými zbraněmi

Dovednosti závislé na inteligenci

Toto je skupina dovedností, jejichž primární vlastností je inteligence.

Cizí jazyky

Goaldština

Antičtina

Ovládání elektroniky

Ovládání mimozemských zařízení

Znalost přírody

Umění přežít

Stopování

Navigace

Mineralogie

Metalurgie

Vykopávky

Odběr vzorků

Příprava chemikálií

Dovednosti závislé na odolnosti

Toto je skupina dovedností, jejichž primární vlastností je odolnost.

Běh na dlouhé tratě

Ovlivňuje výdrž postavy a schopnost vytrvalostního běhu. Hodnoty uvedené u jednotlivých úrovní znalostí jsou čistě orientační a mohou být ovlivněny dodatečnými faktory.

 • N: Netrénovaný jedinec. Můžete být rádi, že se po krátkém běhu vůbec udržíte na nohou.
 • B: Postava má již něco natrénováno. Po vynásobení úrovně dovednosti x 2 zjistíte vzdálenost v km, kterou je postava schopna uběhnout se zátěží 20 kg.
 • E: Pravidelný trénink a základní teoretické znalosti o správném způsobu běhu. Po vynásobení úrovně dovednosti x 3 zjistíte vzdálenost v km, kterou je postava schopna uběhnout se zátěží 25 kg.
 • M: Velice zkušený běžec, který je schopen díky pečlivému rozložení sil uběhnout značné vzdálenosti. Po vynásobení úrovně dovednosti x 4 zjistíte vzdálenost v km, kterou je postava schopna uběhnout se zátěží 35 kg.

Extrémní výdrž

Tato dovednost ovlivňuje schopnost postavy přizpůsobit se v těžkých podmínkách, na pokraji sil, apod. Ovlivňuje také celkovou nosnost postavy v běžných podmínkách.

 • N: O nějaké výdrži se zde nedá mluvit.
 • B: Zvýšení nosnosti o 1,5 násobek.
 • E: Postava již něco vydrží. Zvýšení nosnosti o 2 násobek.
 • M: Postava je schopna se adaptovat téměř na jakékoli podmínky. Zvýšení nosnosti o 2,5 násobek.

Odolnost vůči bolesti

Tato dovednost určuje míru a dobu, po kterou jste schopni odolávat bolesti - a to jak bolesti způsobené zraněním, tak i bolesti z mučení, apod. U pilotů ovlivňuje tato dovednost i schopnost létat při přetížení bez ztráty vědomí.

 • N: Velice nízký práh bolesti. Obyčejné odběry krve pro vás většinou znamenají sáhnout si na dno svých možností.
 • B: Vztahuje se na následky lehkých poranění. Přibližné přetížení je 2-3G.
 • E: Vztahuje se na následky těžších zranění. Přibližné přetížení je 4-5G.
 • M: Postava je schopna vzdorovat následkům kritických poranění. Přibližné přetížení je 6-7G.

Odolnost vůči alkoholu

Setká-li se vaše postava se situací, kdy musí řešit vzniklé komplikace pod vlivem alkoholu, pak tato dovednost ovlivní, co všechno vaše postava snese a co vydrží.

 • N: Připadáte si, jako by jste pili poprvé v životě (což může být pravda). Doporučený strop jsou dvě piva.
 • B: Něco málo jste už v životě okusili, proto se nemusíte bát něčeho ostřejšího. Ovšem v rozumné míře.
 • E: Jste natolik zkušení, že víte, co si můžete dovolit a co ne - Znáte svou hranici.
 • M: Během svého života jste přišli na to, že vám málo co ublíží. Většinou zůstanete poslední na nohou a ranní kocovina se objevuje pouze velice zřídka.

Ovládání zbroje

Dovednost určuje schopnost postavy nosit ochranné prvky (převážně vesty, různé chrániče, ...) a schopnost pohybu v nich.

 • N: Postava je schopna bez větších komplikací používat chrániče kolen a loktů a různé helmy.
 • B: Ovlivňuje použití lehkých vest, které se dají schovat pod oblečením, účinné proti lehkým zbraním.
 • E: Ovlivňuje použití těžších neprůstřelných vest efektivním proti většině palných zbraní.
 • M: Postava je schopna používat i ty nejtěžší a nejatypičtější ochranné prvky a je schopna se v nich bez větších potíží pohybovat (vesmírný skafandr, protiradiační oblek, ...).

Dovednosti závislé na obratnosti

Toto je skupina dovedností, jejichž primární vlastností je obratnost.

Jemné mechanismy

Ať už se jedná o otevírání zámků, opravování počítače nebo práci s křehkým mimozemským artefaktem - prostě všude, kde je důležitá jemnost a přesnost, tam pro vás bude tato dovednost klíčová.

 • N: První pravidlo: Na nic nesahejte!
 • B: Na této úrovni znalostí je vaše postava schopna pustit se do manipulace věcí, se kterými již má nějaké zkušenosti - většinou pouze pozemského původu.
 • E: S dostatečnými zkušenosti přišla chvíle, aby jste začali objevovat možnosti mimozemských zařízení.
 • M: Na mistrovské úrovni je pro vás většina zařízení spíše hračkou než překážkou. Až na některé velice komplikované technologie se nemáte čeho bát.

Konstrukce

Je třeba nastražit past nebo postavit vor? Vždy když se chystáte něco postavit nebo smontovat, váš úspěch je ovlivněn touto dovedností.

 • N: Postava je schopna zatlouct hřebík, nebo zašroubovat šroub. Všechno ostatní je zbytečné riziko.
 • B: Znalosti běžného domácí kutila. Zvládnete postavit ptačí budku, stolek, vyměnit žárovku a podobné běžné maličkosti.
 • E: Postavit složitější přístřešek nebo komplikovanou past není s touto úrovní dovednosti žádný problém.
 • M: S těmito znalostmi se může postava podílet na stavbě těch nejsložitějších staveb (např. předsunutá základna, věděcké stanoviště, ...).

Opravování zbraní

Jste uprostřed boje a zasekla se vám zbraň - nepříjemná zkušenost. Pokud ale máte dostatečně vysokou znalost této dovednosti, můžete zkusit problém opravit.

 • N: Postava má elementární znalosti o principu fungování některých zbraní, které jsou ovšem nedostatečné k tomu, aby se sama pokusila o nějaké opravy. I při běžné údržbě zbraně - jejím čištění, rozložení či složení - je nutné být na pozoru.
 • B: Postava má dostatečné znalosti a zkušenosti nutné k opravě pistolí a nejběžnějších zbraní (MP5, AK-47, ...).
 • E: Pro experta v opravování není takřka žádný model pozemské zbraně problémem.
 • M: Nespočetné hodiny strávené rozebíráním a následným skládáním různých zbraní a zařízení se vyplatili. Postava má dostatečné zkušenosti a znalosti nutné k tomu, aby se mohla pustit v případě potřeby i do složitějších oprav pokročilého vybavení (laserové zaměřovače, zaseknuté mířidla, rozbité detektory, ...).

Hra na hudební nástroj

 • N:
 • B:
 • E:
 • M:

První pomoc

Během svého života se snad každý dostal do situace, odkud si odnesl nějaký ten škrábanec. Šance, že se vy nebo váš kolega poraní je o to větší, jste-li vojákem z povolání. Než se zraněnému dostane odborné lékařské pomoci, je třeba se o zranění postarat, aby daný chudák během svého transportu k lékaři nevykrvácel.

 • N: Zvládnete používat náplast a víte, že spálíte-li si ruku, je dobré ji zchladit ve studené vodě. Všechno ostatní už je nad rámec vašich schopností a je lepší ji přenechat zkušenějším.
 • B: Víte, jak správně ošetřit většinu běžných zranění.
 • E: Poradíte si s rozsáhlejším krvácením, těžkými popáleninami, kvalitní fixací zlomených končetin a víte, jak správně vypadá stabilizovaná poloha. Jste schopni ošetření i v náročnějších podmínkách.
 • M: Plnohodnotný medik v akci. Zvládáte všechny prvky první pomoci a to jak teoreticky, tak prakticky a jste tak schopen řešit kritické stavy a oživování.

Léčba lehkých zranění

Odřeniny, škrábance, jednoduché zlomeniny, vymknutý kotník - úspěšnost ošetření těchto zranění se odvíjí od této dovednosti (a od typu a závažnosti zranění).

 • N: Mizivá šance (1%)
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Léčba těžkých zranění

Dojde-li k nějakému těžšímu poranění, je lepší přenechat jejich ošetření na odbornících. Jste lékař? Máte kolem sebe profesionální a sterilní prostředí s vhodným vybavením? Pokud ano, tak tedy do léčení.

 • N: Mizivá šance (1%)
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Léčba chorob

Něco na vás leze, ale přece s tímhle nebudete otravovat doktora. A nebo zrovna žádný není po ruce? Nevadí, s touto dovedností si s chorobou poradí sami.

 • N: Rýma, určitě je to rýma, co jiného by to taky bylo.
 • B: Poradíte si s většinou běžných onemocnění, se kterými si poradila vaše maminka, když jste byli malí, jako je např. chřipka, angína, nevolnost nebo zvýšená teplota.
 • E: Znalost drtivé většiny pozemských chorob a jejich příslušné léčby. Pouze pro lékaře a zdravotníky.
 • M: Že jste se s takovou nemocí ještě nesetkali? Vaše zkušenosti vám dávají relativně dobrou šanci, že si s touto chorobou poradíte. Možnost léčby vzácných či neznámých nemocí. Pouze pro lékaře a zdravotníky.

Kladení náloží

Vždy když vám brání v cestě nějaká překážka - hromada kamení, nebo třeba obrovský kmen - a je třeba pokračovat v cestě nebo je nutné přistoupit k dramatičtějšímu řešení dané situace a ke slovu se dostanou výbušniny, pak tato dovednost ovlivní míru vašeho případného úspěchu, či neúspěchu. Může ovlivnit také způsobené škody.

 • N: Všemu těkavému se vyhýbejte obloukem.
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Zneškodňování náloží

Pokud se velení rozhodne, že plánovaná demolice se ruší, nebude tak obtížné zneškodnit a uklidit předem připravené nálože. Horší to už bude v situaci, kdy se vám do cesty připlete nálož, mina, či jiná výbušnina nastražená někým jiným. Protože výbušniny mohou napáchat škody i v rukou zkušeného profesionála, je nutné být při manipulaci s nimi velmi opatrný.

 • N: Pokud máte rádi své končetiny, pak se do této kratochvíle nepouštějte a přenechte ji zkušenějším.
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Řízení

Tato dovednost ovlivňuje váš řidičský um za volantem nejrůznějších dopravních prostředků - od běžných silničních aut, až po vojenské speciály.

 • N: Vaše zkušenosti s vozidly se dají shrnout jediným slovem - spolujezdec. Pravděpodobně jste schopni vozidlo nastartovat, s rozjezdem už to bude horší.
 • B: Pravděpodobně jste vlastníkem řidičského průkazu, nebo jste si auto alespoň párkrát půjčili bez dovolení. Tak jako tak, poradíte si s většinou běžných civilních aut.
 • E: Patříte mezi zkušené řidiče. Jste schopni celkem obstojně řídit i vozidla, ve kterých jste dosud neseděli. Co se rychlosti týče, můžete si dovolit sešlápnout plyn o něco více, než dovolují silniční předpisy.
 • M: Rychlost závodníka, reflexy řidiče záchranné služby. Někdo by řekl, že vám v žilách koluje vysoce oktanový benzín a potíte motorový olej.

Pilotáž

 • N:
 • B:
 • E:
 • M:

Šplh

Dovednost ovlivňuje vaši schopnost lezení po nejen po lanech a tyčích, ale také po přírodních i umělích stěnách, skalních masivech a budovách.

 • N: Bez jakýchkoliv zkušeností je žebřík to jediné, co zdoláte.
 • B: Lezení po tyči nebo po laně - alespoň to vám dal základní výcvik na Akademii.
 • E: Se správným vybavením a jištěním můžete slézt hory, přírodní stěny, dokonce se spouštět ze střeh budov.
 • M: Hromady odřenin a modřin se zúročili. Na této úrovni zkušenosti se můžete pokusit lézt i ve chvílích, kdy potřebné vybavení nemáte po ruce.

Plavání

Na úrovni této dovednosti závisí nejen to, jak dobře umíte plavat, ale také vaši výdrž ve vodě i pod ní - to jak dlouho jste schopni plavat a co přitom unesete a jak dlouho jste schopni zadržet dech.

 • N: Nikdo vás v mládí neunaučil plavat a tak se raději jakékoliv vodní ploše oklikou vyhněte.
 • B: Pokud na sobě nemáte žádnou zátěž, plavání pro vás není problém.
 • E: Při plavání jste schopni unést i nějakou tu zátěž - dokážete-li nějak udržet na hladině.
 • M: Ať už se jedná o rychlostí plavání na krátké vzdálenosti nebo dlouhé vytrvalostní maratony, ve vodě a jste jako doma.

Šití

Tato dovednost ovliňuje vaši zručnost s jehlou a nití a to nejen, když je třeba přišít chybějící knoflík ke sváteční uniformě, ale také pro zdravotní personál u operačního stolu.

 • N: Pokaždé když vezmete do ruky jehlu, vždy se o ní popícháte.
 • B: Potrhali jste si na misi maskáče nebo je třeba kolegovi zašít řezné poranění - žádný problém.
 • E: Jste schopni se pustit i do složitějších úprav a lékařských výkonů - rozsáhlá zranění, sešívání cév, atd.
 • M: Vaše stehy jsou považovány za mistrovské dílo hodné výstavy v galerii. Jste kouzelník s jehlou.

Kamufláž

Je třeba se schovat před blížícími se nepřáteli nebo přichystat léčku. Pak přichází na řadu umění kamufláže.

 • N: Jediné místo, kam se můžete schovat je mámina sukně - všude jinde jste jako pěst na oko.
 • B: Uprostřed členitého terénu - les, křoví, vysoká tráva - máte šanci na úspěch.
 • E: Jste schopni se schovat i v méně členitém terénu.
 • M: Stal jste se mistrem kamufláže. S trochou stěstí se schováte i uprostřed prázdného náměstí.

Dovednosti závislé na charismě

Toto je skupina dovedností, jejichž primární vlastností je charisma.

Etiketa

Tato dovednost ovlivňuje vaše chování, vystupování a míru znalostí společenských kodexů. Ocitnete-li se někdy za diplomatickým stolem, stane se pro vás tato dovednost životně důležitou.

 • N: Během svého života jsme zjistili, že je slušné pozdravit - tím ovšem vaše diplomatické schopnosti končí.
 • B: Ovládáte většinu pozemských zvyklostí - pozdravy, poklony a jednoduchá společenská pravidla.
 • E: S postupným získáváním zkušeností jste si osvojili i obtížnější společenské návyky - pravidla stolování, protokol recepcí. Postava je schopna účastnit se oficiálních diplomatických jednání.
 • M: Neztratíte se ani v té společensky nejzapeklitější situaci. Postava s mistrovskými znalostmi etikety je schopna vést jakékoliv diplomatické jednání.

Vyjednávání

Ať už se snažíte vymluvit z hospodské rvačky, sjednat slevu u neznámého obchodníka nebo jednáte o osudu lidstva, tato dovednost ovlivní vaši šanci na úspěch.

 • N: Mizivá šance (1%)
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Podplácení

Když selže diplomacie, přichází na řadu peníze! Tato dovednost se uplatní vždy, když se snažíte někoho uplatit ať už penězi, hmotnými statky nebo protislužbou.

 • N: Mizivá šance (1%)
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Nenápadnost

Každý z nás se alespoň jednou v životě dostal do situace, kdy je lepší nevyčnívat z řady. Tato dovednost ovlivňuje vaši schopnost ukrýt se před zrakem ostatních - a to nejen ve stínech, ale i uprostřed davu, - plížení, tichý pohyb, odposlouchávání cizích rozhovorů, apod.

 • N: Mizivá šance (1%)
 • B: Malá šance (33%)
 • E: Střední šance (66%)
 • M: Tutovka (99%)

Zpěv

Tato dovednost ovlivňuje kvalitu vašeho pěveckého projevu a celkový dojem, který zanecháte u vašich posluchačů.

 • N: Když už chcete zpívat, tak jedině pro sebe! Delší vystavení vašemu krákání může ohrozit lidské životy, popřípadě dohnat cílové jedince k šílenství.
 • B: Postava je obdařena hudebním sluchem, tomu odpovídá i kvalita jejího zpěvu. Ve skupině zpíváte docela obstojně, pro sólový zpěv je ale ještě třeba trochu trénovat.
 • E: Bez problémů zvládnete zazpívat většinu skladeb z not a několik vašich oblíbených i zpaměti a to jak s doprovodem, tak i bez něj.
 • M: Váš zpěv je vyhledávanou atrakcí. Někteří dokonce říkají, že vašim zpěvem dokážete ovlivňovat davy.
Personal tools
Navigation