Cvičiská

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

cviciskabanner.jpg

Zoznam cvičísk a učební

Zoznam jednotlivých tréningových sektorov v komplexe akadémie USAF, na ktorých sa preveruje zručnosť kadetov v streľbe, ich fyzická výdrž a odolnosť, ale aj ich vedomostí. Všetko sa deje pod dohľadom skúsených inštruktorov.

  • Cvičisko č.1

Mapa cvičiska, Popis cvičiska č.1

Na tomto cvičisku sa overuje fyzická zdatnosť. Cvičisko tvorí prekážková dráha, zložená z lezeckých sietí, ostnatých pletív, vodných priekop a stien s lanami, ktoré musíte prejsť za čo najkratší čas.
cv1.jpg


  • Cvičisko č.2

Mapa cvičiska, Popis cvičiska č.2

Cvičisko obdobné prvému. Jedná sa o podobnú prekážkovú dráhu, počas ktorej sa však kadeti hodnotia aj úspešnosťou hodu granátom na cieľ. Po prekonaní týchto prekážok nasleduje už len dlhý beh do cieľa, kde vaše úsilie slovne ohodnotí seržant.
cv2.jpg


  • Cvičisko č.3

Mapa cvičiska, Popis cvičiska č.3

Je miesto, kde sa kadeti učia a zdokonalujú v sebaobrane a boji bez zbrane.
cv3.jpg


  • Strelnica č.1

Mapa cvičiska

Na strelnici kadeti absolvujú základný výcvik v používaní zbraní, zdokonalia sa v streľbe, hodu granátom a osvoja si teoretické poznatky o zbraniach.
strel1.jpg


  • Strelnica č.2

Mapa cvičiska

Na strelnici kadeti absolvujú základný výcvik v používaní zbraní, zdokonalia sa v streľbe, hodu granátom a osvoja si teoretické poznatky o zbraniach.
strel2.jpg


  • Učebňa č.1

Univerzálna miestnosť slúžiacia najmä na prednášky z rozličných oborov, ale aj testy pre kadetov.
ucebna.jpg


  • Ostatné cvičiská:

- Pilotná učebňa Učebňa slúži na výcvik nových pilotov, je vybavená najmodernejším projektorom pre výučbu pilotov na simulátoroch.

- Virtuálna miestnosť Miestnosť, v ktorej sa kadeti preveria v tímovej činnosti a zohranosti pri bojovej situácii. Na čo slúžia špeciálne uspôsobené prilby, ktoré vytvárajú virtuálnu realitu.

- Učebňa č.2 Miestnosť slúžiaca výlučne na testy rozličného zadania pre kadetov, pod dozorom.

- Cvičisko č.6 Cvičisko, ktoré má overiť schopnosti kadetov pracovania v tíme.

Personal tools
Navigation