Bodovanie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Posledný update: 08.02.2015 o 13:29

Na tejto stránke môžete vidieť prehľad toho, koľko bodov je udeľovaných za činnosť na mimozemskej misii. Ostatné činnosti ako práca na Wiki, činnosť na Akadémii a SGC sú ohodnocované podľa typu, kvality, množstva danej práce, atď.

Slovné vyjadrenie k jednotlivým hodnoteniam nájdete na tomto odkaze:
>>>>> Hodnotenie hráčov a správcov <<<<<

rsz_31promotion.jpg


Bodovanie na U.S. Air Force Academy (USAFA)
Hráči:
úspešné ukončenie Akadémie ako najlepší z triedy

úspešné ukončenie Akadémie
20 bodov + vycviknaj.jpg

10 bodov + vycvik.jpgSprávcovia:
aktívne správcovanie cvičísk (od 2 mesiacov správcovania)

individuálne ohodnotenie za výbornú prácu
3 body /mesiac

zváženie Adminom

Bodovanie na StarGate Command (SGC)


Mimozemské (off-world) misie:
Správca >>> Hráčovi
dokončená misia s celkovým výkonom SKVELÝ

dokončená misia s celkovým výkonom DOBRÝ

dokončená misia s celkovým výkonom PRIEMERNÝ

dokončená misia s celkovým výkonom SLABÝ

dokončená misia s celkovým výkonom OTRASNÝ
10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

2 bodyHráč >>> Správcovi
za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie PERFEKTNÝ VÝKON

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie NAD OČAKÁVANIA

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie KVALITNÝ VÝKON

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie SLUŠNÝ VÝKON

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie PRIEMERNÝ VÝKON

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie V RÁMCI HRATEĽNOSTI

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie PRÍŠERNÝ VÝKON

za odsprávcovanie misie a celkové hodnotenie NEHRATEĽNÁ MISIA
10 bodov

9 bodov

8 bodov

7 bodov

5 bodov

2 body

- 2 bodov

degradácia /-5 bodovVeliteľ SG tímu >>> Hráčovi
pochvala max. 2 hráčom za vzorné plnenie úloh na misii

pokarhanie hráčov za neplnenie úloh, alebo neuposlúchnutie priameho rozkazu
2 body

- 2 bodyHráč >>> Veliteľovi SG tímu
pochvala za výborné velenie tímu počas misie

návrh na Medailu za veliteľské schopnosti (min. po 2 misiách)
3 body

5 bodov + m1.jpg

Činnosť v SGC:
Správcovia
aktívne správcovanie miestností (od 2 mesiacov správcovania)

individuálne ohodnotenie za výbornú prácu
3 body /mesiac

zváženie AdminomHráč >>> Správcovi kurzu

Správca kurzu >>> Hráčovi
celkové hodnotenie PERFEKTNÝ VÝKON

celkové hodnotenie KVALITNÝ VÝKON

celkové hodnotenie PRÍŠERNÝ VÝKON

individuálne ohodnotenie za výbornú prácu
5 bodov

3 body

0 bodov

zváženie AdminomMimoherná činnosť
práca na Wiki, výroba mapiek a obrázkov pre hru a pod.
individuálne ohodnotenie podľa kvalityPersonal tools
Navigation