BT týmy

From SGG WIKI

(Redirected from BT tímy)
Jump to: navigation, search

Bezpečnostné tímy (BT), sú najčastejšie 4-5 členné tímy zložené z novoprišelých vojakov z USAFA (Akadémie). Majú za úlohu hlavne ochranu a obranu komplexu SGC pred napadnutím či už zvonku alebo z vnútra - Hviezdnou bránou. Zúčastňujú sa na rôznych cvičeniach (tréningoch), kde si zdokonaľujú svoje bojové, logické alebo vyjednávacie schopnosti, potrebné pre ich budúce pôsobenie v off-world tímoch (SG tímy). Dokonca prikladáme aj ich zoznam :D

posledný update: 21.02.2015 o 09:28


TímVeliteľSlužbaMiesto
A1C. T. Modrejs
BT výcvik
SGC
-
voľný
-
-
voľný
-
-
voľný
-
Personal tools
Navigation