Bélet-séri

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Bélet-séri
( Ninedenna )
Náboženský okruh: Predný východ
Postavenie, úloha: Je pisárkou podsvetia.
Atribúty: ?
Rodinné väzby: Je manželkou boha Martu-a (Amurru).
Iné: Akkad. – sum. bohyňa. Jej meno znamená „Pani stepi“.
Zdroj: ?


Encyklopédia mytológie
Knižnica
Historik
Main Page

Personal tools
Navigation