Asgardské

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Artefakty Asgardov sú menej časté. Na druhej strane sú pomerne často previazané komunikačnými technológiami so žijúcim asgardmi, takže dosť často vyvolajú reakciu minimálne v podobe hologramu.

Contents

Lode

179.gif

Materská loď

164.gif

Materská loď transportujúca mimozemské artefakty zo skrýše agentov NID

Bilinsquere

165.gif

166.gif

167.gif

168.gif

O'Neil

177.gif

178.gif

Lokiho výskumná loď

180.gif

181.gif

Disrupčný satelit

169.gif

Iné

Jedlo asgardov

170.gif

Knižnica

171.gif 172.gif

Komunikačná doska

možno by sa viacej hodilo vysielačka dlhého dosahu

173.gif

Komunikačné zariadenie

174.gif

Liečebné zariadenie

175.gif 176.gif

Mostík lode po napadnutí replikátormi

182.gif

Ovládací panel

184.gif

Ovládanie teleportu

185.gif

Tá konzola vzadu vpravo od zadného asgarda.

Stázová kapsa

186.gif

Thorovo kladivo

187.gif

188.gif

Vymazanie pamäte

189.gif

Záchranné lôžko

190.gif

Znehybňujúci prístroj

191.gif

Zrýchľovač/spomalovač času

192.gif

Personal tools
Navigation