Antické

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Artefakty podľa všetkého patriace Antikom

Contents

Hviezdna brána

124.gif 126.gif

DHD

125.gif

Plány DHD

127.gif

Vnútornosti DHD

131.gif

Kruhový podstavec

Z mojej strany trochu špekulácia, ale rozhodne to nie je výtvor Goauldov, nakoľko sa toto zariadenie vyskytuje aj v Antických základňách ktoré Goauldi nikdy neobjavili.

128.gif

Transportné kruhy v akcii

130.gif

129.gif

Zariadenie na ničenie brán

146.gif

Minihviezdna brána

Urob si jednorázovú hvieznu bránu sám doma v pivnici.

147.gif

Domata

148.gif 149.gif

Energetická zbraň

150.gif

Pudle jumper

151.gif

Knižnica

152.gif 153.gif 154.gif

Ovládacie kreslo

155.gif

Liečiace zariadenie

alebo aj zapni a stvor si zombie.

156.gif

Zosilňujúci náramok

alebo aj: budem SUPERMAN. Škoda, že iba dočastné a jednorázové.

157.gif

Protireplikátorská zbraň

158.gif 159.gif

Stroj času

160.gif

ZPM

161.gif 162.gif

ZPM - bomba

163.gif

Personal tools
Navigation