Antičtina

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

O Antickém jazyku
Antičtina byla odvedena z Latiny, tento jazyk používaly i jiné rasy jako jsou Wraithové a Oriové.

Contents

A

Latinsky Anticky Česky
Adservio Asordo Pomoc
Amici Amacuse Přátelé
Astrum Porta Astria Porta Hvězdná Brána
Ancursio Ancursis Útok

B

C

Latinsky Anticky Česky
Commodo Comdo Prosím
Cruris Cozars Nohy

D

Latinsky Anticky Česky
Demens Derentis Bláznivý
Dominus Domiwaitus Pán
Dormire Dormata Spánek

E

Latinsky Anticky Česky
Egeo Indeo Potřebuji
Ego Ego
Eu Euge Dobrý

F

Latinsky Anticky Česky
Facultas Fallatus Schopnost
Fron Fron Hlava

G

H

Latinsky Anticky Česky
Hic Hic Tady

I

J

K

L

Latinsky Anticky Česky
Lateo Lacun Ztraceni
Locus Locas Lokace

M

N

Latinsky Anticky Česky
Novus Navo Nový
Nos Nou My

O

Latinsky Anticky Česky
Omnis Omnes Všichni

P

Latinsky Anticky Česky
Patri Pare Otcové

Q

R

Latinsky Anticky Česky
Rector Rector Vládca
Regnum Renin Království

S

Latinsky Anticky Česky
Sic Etium Ano
Sub Subo Pod

T

Latinsky Anticky Česky
Tempus Tempus Čas
Templum Tempo Chrám
Terra Terra Zem

U

Latinsky Anticky Česky
Una Uno Jeden

V

Latinsky Anticky Česky
Veritas Verimas Pravda

W

X

Y

Z

Věty

Anticky Česky
Nou Ani Anquietas. My jsme Antikové.
Hallowed are the Ori. Blahoslaveni budiž Ori.
Clava thessara infinitas. Klíč k nekonečnému pokladu.
Comdo asordo Prosím pomozte mi.
Aveo, Amacuse. Sbohem, mí přátelé.
Enimun lupum purnum pravis intus. Vpravdě, bude hříšník vyčištěný zevnitř.
Hic que videum. Místo našeho odkazu.
Mia clementia, denar esto. Slitujte se, byl jsem slepý, ale už vidím.


Zdroje:

Něco jsem sepsal já. Věty, a většina Latiny z stargate.wikia.com

Personal tools
Navigation