Altaranské

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Artefakty zaznamenané u jediného prežívajúceho Altarana

Contents

Dezintegrátor

115.gif

Klonovacie zariadenie vedomia

116.gif

Osvetľovacie a omračovacie zariadenie

117.gif

Počítač riadenia celého objektu

118.gif

Počítač riadiaci klonovanie

119.gif 120.gif

Robotická kópia človeka

121.gif 122.gif

Zariadenie na rast klonov

123.gif

Personal tools
Navigation